Fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap). Foto: Geir Johnsen.

- Norge trenger ny nasjonal havstrategi

- Nordland må ta en rolle i arbeidet med en ny nasjonal havstrategi. Vi støtter regjeringens mål om å være i førersetet i den globale utviklingen, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) og viser til at 25 % av Norges kystlinje ligger utenfor Nordland.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

- En ny helhetlig havstrategi vil berøre Nordland på flere måter. Det er naturlig at vi engasjerer oss i både innspill og gjennomføring, sier Norvoll, ifølge Nordland Fylkeskommune.

Fylkesrådet ber regjeringen legge vekt på at Norges største havområder befinner seg i Nordområdene.

- Det er et betydelig potensiale for vekst. Derfor er det særdeles viktig at næringslivet i landets lengste kystfylke både utfordres og involveres i det som må regnes som en nasjonal verdiskapingsdugnad, understreker fylkesrådslederen. Han viser også til at kompetansemiljøene i Nordland må styrkes fordi havbaserte næringene er basert på kunnskap og kompetanse.

- Kystkulturen og kunnskapen her har gjort oss i stand til å skape avanserte arbeidsplasser både til sjøs og på land. Vi ser det i havbruksnæringen, i fiskeriene og i petroleumsnæringen. En avgjørende faktor i en nasjonal havstrategi må derfor være å engasjere hele kysten, sier Norvoll.