Anne-Kristine Øen, Sjømatutsending i USA. Foto: Andrea Bærland

Norsk sjømat klarer seg godt i USA

Situasjonen er verre enn verst i USA med tanke på koronapandemien, men det er lys i enden av tunnelen når vaksinering av særlig utsatte grupper er ventet å starte allerede i desember.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Den påtroppende politiske administrasjonen er i gang med sitt arbeid, og Joe Bidens første utnevnelser til sentrale roller har blitt godt mottatt. De som så langt er presentert har meritter som dyktige fagfolk og erfarne politikere.
Restaurant- og storkjøkkensegmentet har hatt et knalltøft år i USA, og det er ventet at man ved årets slutt vil se at hele 200 000 spisesteder har måttet stenge dørene.
Dette betyr også at 200 milliarder amerikanske dollar i matforbruk har flyttet på seg, fra restaurantsektoren til dagligvaresektoren.

Sjømaten holder stand i USA 

Til og med november 2020 har Norge eksportert sjømat til en verdi av 96,6 milliarder kroner. Det er en nedgang på 1%, eller en milliard kroner, målt mot samme periode i rekordåret 2019.

Les alt om sjømateksporten i november her.

Hvis vi ser spesielt på tallene for USA, er det så langt i år oppgang for både torsk og hyse. Eksporten av torsk er hittil i år opp 14% i volum og 19% i verdi. Det er relativt små volumer vi snakker om. Så langt i år er det eksportert 2 487 tonn torsk fra Norge til USA.

Hyse er opp med 1% i volum, og opp 7% målt i verdi. Også her er det snakk om relativt små volumer. Hittil i år er det eksportert 4 019 tonn hyse fra Norge til USA.

Laksen klarer seg bra. Hittil i år har den hatt en nedgang på 5% i volum, mens det har vært en oppgang på 1% i verdi.

Vi ser også en forskyvning i typen produkter. Fryst filet av laks er opp 48% mens salget av hel, fersk, kjølt laks er halvert. Dette er en konsekvens av at store volumer har flyttet fra «food service» til hjemmekonsum, og det må også sees i sammenheng med de logistikkutfordringene Covid-19 har medført, der det har vært langt mindre utvalg i flytransport.