Norsk Havbrukssenter har visningsanlegg for laks, restaurant og utstilling om havbruksnæringen og Toft i gamle dager. Her kan du lære mer om moderne fiskeoppdrett og miljøet rundt oppdrettsanleggene.

Norsk Havbrukssenter kjøpte nye tillatelser

Norsk Havbrukssenter har kjøpt nye oppdrettstillatelser og ruster seg for fremtiden, melder selskapet.

Publisert Sist oppdatert

Norsk Havbrukssenter, som eies av Torghatten Aqua, har i høst kjøpt 800 MTB i nye oppdrettstillatelser, til en pris av 148 millioner kroner, for å øke produksjonen av laks, gjennom årets auksjon i regi av Nærings- og fiskeridepartementet.

- Disse tillatelsene skal nå settes i arbeid. Dette betyr at vi i konsernet kan gå fra å produsere 3300 tonn til å produsere totalt 4500 tonn laks. Dette er et strategisk viktig kjøp for en liten aktør som oss, slik at vi og vårt konsern kan bidra enda sterkere til å utvikle vårt lokalsamfunn, og skape nye og spennende arbeidsplasser, sier styreleder Knut Idar Torgnes i Norsk Havbrukssenter.

Kapasitetsøkningen skal tas i bruk i allerede første kvartal av 2023, i samdrift med SinkabergHansen. Torgnes opplyser samtidig om at Norsk Havbrukssenter er i dialog med flere aktører for å øke produksjonen ytterligere.

- Vi er svært glade for å ha gode samarbeidspartnere i regionen som gjør at vi kan realisere tillatelsene raskt og effektivt. Vi er også i dialog med flere aktører om å øke produksjonsvolumet ytterligere. 2023 blir et svært spennende år for oss, avslutter Torgnes.