Illustrasjonsbilde av smolt/settefisk. Foto: Linn Therese Skår Hosteland.

NRS vil starte egenproduksjon av settefisk

Norway Royal Salmon (NRS) har ansatt Ole Christian Norvik i stillingen som settefisksjef, og er nå i sluttfasen i vurdering av lokalitetsalternativ og klar til å igangsette søknadsprosessen for etablering av nytt settefisk-anlegg.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

NRS har riktignok ingen egne settefisk-anlegg i Norge, men er deleier i to settefiskselskap, hvorav ett på Island.

Ole Christian Norvik ble nylig ansatt i den nyopprettede stillingen fagsjef for settefisk i NRS. Han jobbet før dette som produksjonssjef i Marine Harvest Norway AS, der han hadde områdeansvaret for åtte produksjonssteder.

- Det er mye interessant NRS jobber med nå, og jeg er svært glad for det arbeidet jeg er satt til å gjøre. Jeg kommer fra Marine Harvest, der jeg har vært i 16 år. Så disse nye utfordringene ser jeg på som spennende, og ikke minst er det kjekt å gjøre noe nytt etter så mange år.

Ole Christian Norvik. Foto: Marine Harvest/arkiv.

Han har i NRS ansvaret for å videreutvikle selskapets settefiskaktivitet og være sentral i planlegging og utvikling av nytt settefiskanlegg for selskapet.

Les også om de andre nyansettelsene til NRS her.

Norvik sier de vil etablere et større anlegg, og uttrykker til kyst.no at de vil satse på RAS, på lik linje med mange andre settefisk-produsenter.

- På grunn av et omfattende arbeid med å få tomt, tillatelser og godkjennelse fra forskjellige instanser, ser jeg ikke for meg at vi får fisk i karene før om noen år. Det hele skal først gå gjennom og bli godkjent av Norges Vassdrag Energi, og deretter Fylkeskommunen blant annet, utdyper fagsjefen til kyst.no. 

Settefisk-satsing

Han sier at NRS ønsker å satse på egenprodusert settefisk, og anlegget vil bli lokalisert i kjerneområdet til NRS i området Troms og Finnmark.

- Jeg skal jobbe med å få på plass en tomt til lokalitet og jobbe med søknadsprosessen, samt følge opp settefiskaktiviteten som skjer på Island via vårt datterselskap Arctic Fish. Erfaringen jeg har med settefisk fra før, ønsker jeg å være med å dele på Island og også lære av dem, forklarer han.