Charles Høstlund, administerende direktør i NRS. Foto: Therese Soltveit / Kyst.no.

Har økt biomassen med 71 % fra forrige kvartal

Norway Royal Salmon (NRS) rapporterer i dag en operasjonell EBIT for tredje kvartal 2018 på 35 millioner kroner og en EBIT pr. kg på 22,10 kroner. Tilsvarende tall fra samme kvartal året før er 192 millioner kroner og 19,29 kroner.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

- Vi har gjennom kvartalet hatt fokus på å bygge biomasse og biomassen i sjøen er økt med 71 % fra utgangen av forrige kvartal. Dette har resultert i et lavt slaktekvantum for kvartalet. Vi har hatt en positiv utvikling i produksjonskostnaden fra forrige kvartal i Region Nord, uttaler konsernsjef Charles Høstlund i en børsmelding.

Netto rentebærende gjeld er i kvartalet økt med 87 millioner kroner til 500 millioner kroner, etter utbetaling for kjøp av 800 tonn MTB og økning av biomassen med 11 927 tonn. Egenkapitalen ved utgangen av kvartalet er på 2 243 millioner kroner som gir en egenkapitalandel på 55 %.

Avkastningen på sysselsatt kapital for de fire siste kvartalene er på 30 %.

Kraftig nedgang for region Nord

Region Nord oppnådde en operasjonell EBIT i tredje kvartal 2018 på 53 millioner kroner mot 155,3 millioner kroner tilsvarende kvartal året før. Operasjonell EBIT pr. kg sløyd vekt ble NOK 22,27 mot NOK 18,85 i tilsvarende kvartal i fjor.

Region Sør

Region Sør oppnådde en operasjonell EBIT i tredje kvartal 2018 på MNOK 1,8 millioner kroner mot MNOK 46,3 tilsvarende kvartal året før. Operasjonell EBIT pr. kg sløyd vekt ble NOK 18,05 mot NOK 20,91 i tilsvarende kvartal i fjor.

NRS slaktet et volum på 2 478 tonn sløyd vekt i kvartal, som er 76 % lavere enn tilsvarende kvartal forrige år. Kvartalets slaktevolum fordeler seg med 2 379 tonn i Region Nord og 100 tonn i Region Sør.

Økt slaktevolum

For 2018 forventes slaktevolumet å bli 36 000 tonn, som er en økning på 13 % fra 2017. For 2019 forventes slaktevolumet å bli 40 000 tonn, som er en økning på 11 % fra 2018.

Estimert smoltutsett for 2018 er 10,8 millioner stykk. Solgt kvantum fra salgsvirksomheten i kvartalet er 14 945 tonn laks, som er 33 % lavere enn tilsvarende kvartal forrige år.