Sondre Eide i Eide Fjordbruk.
Sondre Eide i Eide Fjordbruk.

- Nøstbakken viser vei – men det haster

- Det er grunnleggende fornuftig å innføre incentiver for å få fart på utvikling på lukkede produksjonsmetoder for oppdrettsnæringa, sier Sondre Eide i Eide Fjordbruk.

Publisert Sist oppdatert

Eide mener utvalget er inne på riktig spor, men ber Regjeringen og Stortinget få opp farten.

- Jeg vil gi honnør til utvalget for å etablere prinsipper om incentiver som skal stimulerere til rask utvikling av lukkede produksjonsmetoder. Jeg er imidlertid bekymret for om de politiske prosessene tar for lang tid, og vil oppfordre regjeringen til å sette fart på gjennomføringen, som vil gange næring og miljø, sier tredje generasjons sjømatentreprenør Sondre Eide.

Kan sikre vekst

Eide mener det vil være avgjørende viktig med sterke incentiver, for å sikre en rask utvikling av lukket produksjon i fjordene. 

- Det er bred politisk enighet om at næringen må uvilkle ny miljøteknolgi som kan sikre vekst. Særlig akutt er dette i rød sone på Vestlandet. Med tydelige miljøkrav og fleksibel vekst, så lenge den samlede miljøbelastningen reduseres, vil vi oppnå økt verdiskapning med redusert miljøbelastning.

Eide viser til suksessen med el-bilpolitikken, og mener de samme prinsippene gjelder for omstilling av havbruket.

- Det er viktig med sterke incentiver i begynnelsen, slik at aktører ønsker å investere og innovere i lukket teknologi. Den fleksibiliteten som utvalget foreslår er en god løsning, som gjør at næringen vil strekke seg etter å investere og utvikle de beste løsningene. EL-bilpolitikken var en suksess, og nå kan vi oppnå den samme raske transformasjonen i havbruket, dersom politikerne viser handlekraft.

Bør forsterkes

Eide viser videre til at en rekke andre land er i ferd med å utvikle rammevilkår for miljøteknologi i oppdrettsnæringen, og mener derfor det er viktig at Norge gjør det samme raskt.

- Politikerne må ikke legge denne rapporten i skuffen. Den bør forsterkes og omsettes i umiddelbar politikk så raskt som mulig. Vi har ventet lenge på denne ordningen. Vi står og spinner på startstreken i det som kan bli en ny æra for norsk og global havbruksnæring. Nå må politikerne komme med startskuddet!