Aino Olaisen, styreleder i Nova Sea. Tatt på øya Lovund.

Så mye får hver ansatt i Nova Sea

Nova Sea og styreleder Aino Olaisen betaler i snitt 231.000 kroner i bonus til selskapets ansatte, i tillegg til utbytte fra B-aksjer, til sammen nær 80 millioner.

Publisert Sist oppdatert

Styret i Nova Sea har fastsatt bonus til de 274 ansatte i selskapet for 2022.

- I Nova Sea er de ansatte vår aller viktigste ressurs, og våre ansatte har lagt ned en formidabel innsats for selskapet i 2022, melder Nova Sea-ledelsen til Helgelands Blad.

Bonusen blir utbetalt på bakgrunn av måloppnåelse i hver enkelt avdeling, og for selskapet totalt.

Snitt for årets bonus var 231.000 kroner per årsverk, inkludert arbeidsgiveravgift, feriepenger og pensjon. Bonusen er den samme for ledelsen og ansatte i selskapet. 

Ansatte gis også anledning til å kjøpe B-aksjer i selskapet og får da lik andel utbytte per aksje som A-aksjonærene. Dette gir alle ansatte muligheten til å få en del av utbyttet i selskapet.

Av et samlet aksjeutbytte på 700 millioner kroner, tilfaller omkring 16 millioner eiere av B-aksjer, ifølge Helgelands Blads beregning basert på opplysninger i regnskapet.