Styreleder Odd R. Øie i NTS ASA. Foto: NTS

Initierer dialog om å slå sammen SalmoNor og NRS

NTS ASA vil utforske potensielle synergier ved en sammenslåing av Salmonor og NRS.

Publisert Sist oppdatert

NTS ASA er eneaksjonær i SalmoNor og største aksjonær i Norway Royal Salmon (NRS). Styret i NTS ASA initierer nå strategiske vurderinger av en mulig sammenslåing av de to lakseoppdretterne. En mulig sammenslåing er ikke diskutert med styret i NRS.

Gjennom initielle diskusjoner mellom ledelsen i NTS og NRS, er det avdekket et betydelig potensial for synergier mellom de to selskapene. En eventuell sammenslåing vil gi en helintegrert, storskala lakseprodusent med en attraktiv lisensportefølje i regioner med høy kapasitet. 

- Kombinert vil NRS og SalmoNor få et potensielt slaktevolum på rundt 100.000 tonn i Norge og 24.000 tonn på Island gjennom Arctic Fish. Vi ser klare muligheter i en sammenslåing av SalmoNors operasjonelle praksis og NRS sine vekstmuligheter, sier styreleder Odd R. Øie i NTS ASA.

NTS og NRS vil komme med ny informasjon fra den strategiske dialogen så fort dette foreligger.