Norwegian Royal Salmon gikk ned MNOK 65 i operasonell EBIT sammenlignet med året før. Foto: NRS.

NRS nedjusterer slaktevolum

NRS melder om lavere produksjon i Region Nord grunnet algeoppblomstring, samtidig har konsernet økt biomassen med 26 % i andre kvartalet.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

NRS rapporterer i dag i en børsmelding en operasjonell EBIT for andre kvartal 2019 på MNOK 116 og en EBIT pr. kg på NOK 23,95. Tilsvarende tall fra samme kvartal året før er MNOK 181 og NOK 24,39.

- Vi er fornøyd med resultatet for kvartalet i vår hovedregion, Region Nord. Region Sør har slaktet fra den samme lokaliteten som i forrige kvartal med annonsert høy produksjonskostnad. NRS skal vokse gjennom bærekraftig vekst, og konsernet har gjennom kvartalet økt biomassen med 26 % i forhold til utgangen av samme kvartal i fjor. NRS hadde en god prisoppnåelse og salgsvirksomheten hadde et godt resultat i kvartalet, uttaler konsernsjef Charles Høstlund i en børsmelding.

Fortsetter satsing i Nord-Norge

Region Nord oppnådde en operasjonell EBIT i andre kvartal 2019 på MNOK 136,2 mot MNOK 157,4 tilsvarende kvartal året før. Operasjonell EBIT pr. kg sløyd vekt ble NOK 27,46 mot NOK 24,73 i tilsvarende kvartal i fjor.

- Lave sjøtemperaturer i Region Nord hittil i år og forebyggende tiltak på grunn av algeoppblomstring har medført lavere produksjon, slik at forventet slaktevolum for 2019 er nedjustert til 35 000 tonn, skriver selskapet i børsmeldingen.

Dette stopper ikke selskapet med å fortsette å trappe opp sin aktivitet i Nord-Norge. 

Konsernsjef i NRS Charles Høstlund. Foto: NRS.

- Vi starter nå byggingen av vårt nye smoltanlegg utenfor Tromsø, og på ny har vi valgt norske leverandører som samarbeidspartnere i et stort investeringsprosjekt. I kvartalet har NRS kjøpt 50 % av Nordnorsk Smolt. Investeringen er i tråd med NRS sin strategi med større kontroll av denne delen av verdikjeden samt å produsere større smolt, uttaler Charles Høstlund.

Region Sør oppnådde en operasjonell EBIT i andre kvartal 2019 på MNOK 3,4 mot MNOK 56,5 tilsvarende kvartal året før. Operasjonell EBIT pr. kg sløyd vekt ble NOK 3,95 mot NOK 23,49 i tilsvarende kvartal i fjor.

Ned i slaktevolum

NRS slaktet et volum på 5 830 tonn sløyd vekt i kvartalet, som er 34 % lavere enn tilsvarende kvartal forrige år. Kvartalets slaktevolum fordeler seg med 4 962 tonn i Region Nord og 869 tonn i Region Sør.

Solgt kvantum fra salgsvirksomheten i kvartalet er 17 579 tonn laks, som er 3 % høyere enn tilsvarende kvartal forrige år.

Økt gjeld

Utbetaling av utbytte og utbetalinger til vekstinvesteringer i Arctic Offshore Farming og nytt settefiskanlegg, samt oppbygging av biomassen i sjøen har ifølge selskapet medført at netto rentebærende gjeld er økt i kvartalet til MNOK 657. Egenkapitalen ved utgangen av kvartalet er på MNOK 2 300 som gir en egenkapitalandel på 53 %. Avkastningen på sysselsatt kapital for de fire siste kvartalene er på 31 %.