Lave volum og høy kontraktsandel ga nedgang og et svakere resultat enn det kunne ha vært.

NRS tapte stort på kontrakter

En vesentlig del av NRS sitt laksesalg i andrekvartal var på kontrakter langt lavere enn spotprisen. Det gav en EBIT per kg for Norge som var nær 40 kr lavere enn hva den ville vært om alt ble solgt i spot.

Publisert Sist oppdatert

I andrekvartslameldingene for Norway Royal Salmon (NRS) kommer det frem at operasjonell EBIT før avskrivninger av offshore utstyr var på på 32 millioner kroner og en EBIT pr. kg på 16,26 kroner. Tilsvarende tall fra samme kvartal året før er 94 millioner kroner og 11,74 kroner.

Konsernsjef i NRS Charles Høstlund. Foto: NRS.

- Det har vært et kvartal med laksepris på rekordnivåer. NRS har slaktet et lavt volum og som varslet i forrige kvartalspresentasjon, har vi derfor en uvanlig høy andel av det norske volumet på fastpriskontrakter. Prisoppnåelsen i forhold til spotprisen har derfor vært lav og dette påvirker resultatet vesentlig i dette kvartalet, sier konsernsjef Charles Høstlund.

NRS melder de har en god finansiell posisjon med 1 694 millioner i ubenyttede kredittrammer, samt 80 millioner i bankinnskudd ved utgangen av andre kvartal.

- En positiv EBITDA og redusert arbeidskapital forklarer at netto rentebærende gjeld ble redusert i andre kvartal med 91 millioner til 2 153 millioner kroner. Egenkapitalen ved utgangen av kvartalet er 4 657 millioner, som gir en egenkapitalandel på 53 %.

Oppdrettsvirksomheten i Norge

Oppdrett Norge oppnådde en operasjonell EBIT i andre kvartal 2022 på 34,8 millioner mot 96,3 millioner tilsvarende kvartal året før.

Operasjonell EBIT pr. kg sløyd vekt ble 48,16 kroner mot 12,49 kroner i tilsvarende kvartal i fjor.

Kontraktsandelen reduserte EBIT per kg med 38,06 kroner.

Også kvaliteten på fisken på grunn av vintersår hadde en negativ innvirkning på prisoppnåelsen, mens tidspunktet for slakt i kvartalet bidro positivt, skriver de i presentasjonen.

Oppdrett Norge slaktet et volum på 3 442 tonn sløyd vekt i kvartalet som er 56 % lavere enn tilsvarende kvartal forrige år.

Solgt volum fra salgsvirksomheten i kvartalet er 15 405 tonn laks, som er 18 % lavere enn tilsvarende kvartal forrige år.

Oppdrettsvirksomheten på Island

Oppdrett Island oppnådde en operasjonell EBIT i andre kvartal 2022 på 37,9 millioner kroner mot 17,6 tilsvarende kvartal året før.

Operasjonell EBIT pr. kg sløyd vekt ble 36,84 kroner mot 9,66 kroner i tilsvarende kvartal i fjor.

Oppdrett Island slaktet et volum på 1 029 tonn sløyd vekt i kvartalet, som er 44 % høyere enn tilsvarende kvartal forrige år.

Fusjonen med Salmar

- Fusjonsplanen mellom NRS og SalMar er nå godkjent i begge generalforsamlingene. Dette er selskaper som har klare komplementære aktiviteter i Norge, på Island og gjennom offshore havbruk. Det er derfor et solid industrielt rasjonale for fusjonen og et betydelig synergipotensial. Gjennom egenprodusert smolt fra det nye smoltanlegget og utfasing av steril fisk, forventer NRS gradvis å levere en mer konkurransedyktig produksjonskostnad og færre biologiske utfordringer fremover. Fundamentet er derfor på plass og fusjonen gir enda sterkere grunnlag for verdiskapning og sysselsetning i de områdene NRS opererer, sier Charles Høstlund i en kommentar til andrekvartalsmeldingen.

Onsdag kom også kvartalsrapporten til Proximar Seafood. Den kan du lese her.