NRS-lokalitet. Foto: NRS

Så mye tjente NRS i fjerde kvartal

NRS delte i dag foreløpige finansielle tall for 4. kvartal 2021. Der kommer det frem at konsernet omsatte for 1 495,5 millioner.

Publisert Sist oppdatert

Dette ga en operasjonell EBIT for selskapet i 4. kvartal 2021 på 101,6 millioner kroner, mens resultat før skatt i 4. kvartal 2021 ble NOK -10,7 millioner.

Endelige tall for 4. kvartal vil bli fremlagt i forbindelse med NRS sin kvartalsrapportering den 23. februar 2022. De endelige tallene kan avvike fra de foreløpige tallene.

Norway Royal Salmon ASA (NRS) konsern eier 36 085 tonn MTB for lakseoppdrett lokalisert i Troms og Finnmark og 17 800 tonn MTB for lakseoppdrett og 5 300 tonn for ørretoppdrett på Island gjennom selskapet Arctic Fish. I tillegg har konsernet minoritetsandeler i 2 tilknyttede norske oppdrettsselskaper som til sammen har 9 oppdrettskonsesjoner.