NRS har planer om en betydelig økning i smoltutsett fremover, noe som vil dra opp slaktevolumene deres. Foto: NRS

Sterk økning for NRS i fjerde kvartal: - Vil øke smoltutsett betydelig

Norway Royal Salmon (NRS) endte på en operasjonell EBIT for fjerde kvartal 2021 på 102 millioner kroner og en EBIT/pr.kg på 9,43 kroner. 

Publisert Sist oppdatert

Det rapporterer selskapet i en børsmelding onsdag.

Tilsvarende tall fra samme kvartal året før er 17 millioner kroner og 5,05 kroner. 

Klaus Hatlebrekke, konstituert konsernsjef sier etterspørselen etter laks økte gjennom fjerde kvartal og inn i første kvartal.

- Med en svært sterk etterspørsel og forventning om en nedgang i de globale slaktevolumene i første halvår 2022, gir dette grunnlag for et meget positivt markedssyn på laks fremover. Produksjon av fisk levert fra det nye smoltanlegget og utfasing av triploid fisk i løpet av de kommende årene forventes å føre til en nedgang i våre produksjonskostnader de neste årene. Vi er fornøyde med at produksjonen i vårt nye smoltanlegg i Dåfjord har vært god, noe som vil sikre NRS smolt fra andre kvartal, uttaler han.

For hele 2021 har NRS driftsinntekter på 5,8 milliarder, som er en økning på 23 % fra 2020. Operasjonell EBIT for 2021 ble 344 millioner kroner, som er en økning på 40 % fra året før. Årsoverskudd etter skatt ble 693 millioner for 2021. 

Egenkapitalen ved utgangen av kvartalet er 4 443 millioner kroner, som gir en egenkapitalandel på 53 %.

Slaktet mer i Norge

I Norge oppnådde selskapet en operasjonell EBIT i fjerde kvartal 2021 på 95,4 millioner kroner mot  36,1 tilsvarende kvartal året før. Operasjonell EBIT pr. kg sløyd vekt ble 9,25 kroner mot 5,05 kroner i tilsvarende kvartal i fjor.

I Norge slaktet selskapet et volum på 10 319 tonn sløyd vekt i kvartalet, noe som er 44 % høyere enn tilsvarende kvartal forrige år. Solgt volum fra salgsvirksomheten i kvartalet er 23 871 tonn laks, som er 3 % høyere enn tilsvarende kvartal forrige år.

På Island oppnådde selskapet en operasjonell EBIT i fjerde kvartal 2021 på 29,5 millioner kroner, mot -13,8 millioner tilsvarende kvartal året før. Operasjonell EBIT pr. kg sløyd vekt ble 10,05 kroner mot -4,62 i tilsvarende kvartal i fjor. På Island
slaktet selskapet et volum på 2 938 tonn sløyd vekt i kvartalet, som er tilnærmet det samme som i tilsvarende kvartal forrige år.

- Arctic Fish har i første kvartal 2022 opplevd biologiske utfordringer på to av sine lokaliteter. Våre dyktige ansatte har gjort en stor innsats for å håndtere situasjonen på en best mulig måte. Situasjonen vurderes nå å være stabil, sier Klaus Hatlebrekke.

Utfordringene har resultert i 3000 tonn dødfisk, noe som vil koste selskapet 106 millioner norske kroner.  

Betydelig økning i smoltutsett

For 2021 ble det totale slaktevolumet på 49 640 tonn og for 2022 forventes slaktevolumet å bli 45 100 tonn, hvorav 35 000 tonn i Norge og 10 100 tonn på Island.

For 2023 forventes konsernets totale slaktevolum å bli 63 000 tonn, hvorav 50 000 tonn i Norge og 13 000 tonn på Island.

Smoltutsett i 2021 var 10,7 millioner smolt, hvorav 8,0 millioner i Norge og 2,7 millioner på Island. For 2022 estimeres smoltutsettet å bli 16,6 millioner, hvorav 13,0 millioner i Norge og 3,6 millioner på Island. Denne betydelige økningen i smoltutsett underbygger forventningene om vesentlig økning i slaktevolumene de kommende årene.