Salmonor-lokaliteten Hjortøya. Foto: Salmonor.

Nå er SalmoNor-salget gjennomført

Onsdag ble SalmoNor solgt til NRS.

Publisert

Det skriver NRS i en børsmelding.

SalmoNor-transaksjonen innebærer blant annet at aksjekapitalen i NRS forhøyes med NOK 15 360 452 ved utstedelse av 15 360 452 nye aksjer, hver pålydende NOK 1,00, til tegningskurs NOK 265,18 per aksje. Totalt tegningsbeløp er følgelig NOK 4 073 284 661.

- De nye aksjene er tegnet av NTS. Som innskudd for aksjene har NTS overdratt til NRS en fordring på NRS Farming pålydende NOK 4 073 284 661 som oppstår i forbindelse med gjennomføring av SalmoNor-Transaksjonen, heter det i meldingen.

Norway Royal Salmon ASA (NRS) konsern eier 36 455 tonn MTB for lakseoppdrett lokalisert i Troms og Finnmark og 21 800 tonn MTB for lakseoppdrett og 5 300 tonn for ørretoppdrett på Island gjennom selskapet Arctic Fish. I tillegg har konsernet minoritetsandeler i to tilknyttede norske oppdrettsselskaper som til sammen har ni oppdrettskonsesjoner.