Robert Eriksson er administrerende direktør i NSL. Foto: Håvard Holmøy.

På plass som adm.dir i NSL: - Vil påvirke en av de viktigste næringene i Norge

Robert Eriksson har etter uker i jobben som administrerende direktør, allerede funnet seg til rette i den nye rollen. - Jeg er ikke lengre en partipolitiker, slår han fast.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Erikssson tok over etter Svein Reppe i juni, og den nydøpte lederen for Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) forteller at veien mot den nye rollen startet da han oppdaget stillingsannonsen.

-  Jeg synes det så ut som en meget kul og spennende jobb. Det å kunne være med å påvirke en av de aller viktigste og mest spennende næringene i Norge, gjorde at jeg tok kontakt med rekrutteringsbyrået. Det var en grundig prosess, og valget var ikke vanskelig da jeg fikk tilbudet om stillingen, forteller han til kyst.no.

Han viser til at hans bakgrunn fra Stortinget og regjeringen, vil være til hjelp i den nye jobben da han vet hvordan politiske prosesser starter, og hvordan politiske beslutninger blir til.

- Gjennom politikken har jeg fått god kjennskap til både næringsliv og organisasjonsliv, samt at jeg har fått et stort nettverk. Alt dette vil være viktig å ta med seg i arbeidet for NSLs medlemmer.

- Dedikert

Eriksson er likevel klar på at hans partipolitiske bakgrunn ikke skal skinne igjennom i den nye stillingen.

- Jeg er fullt og helt dedikert på å ivareta NSL sine medlemmers interesser. Jeg er ikke lengre en partipolitiker, og det skal våre medlemmer føle seg trygge på.

Han legger ikke skjul på at han har forholdsvis begrenset med kunnskap om oppdrettsnæringen, men helt blank er han ikke.

- Jeg var politisk rådgiver for FrPs fraksjon i næringskomiteen på Stortinget i perioden 1997-2001. Der fikk jeg en del kontakt med fiskeri- og sjømatnæringen. Har også besøkt en del oppdrettsanlegg og fiskeribedrifter i forbindelse med valgkamper.

- Blir det en like bratt læringskurve ala den din partikollega Per Sandberg fikk?

- Jeg er ikke noen fagmann, så det vil utvilsomt bli en bratt læringskurve med tanke på at man skal lære seg en helt ny næring. Heldigvis er næringen både spennende og interessant, så kunnskapen er jeg godt i gang med å tilegne meg, sier han og legger til at de første ukene på jobb har vært både hektiske og lærerike.

- Tiden gikk i stor grad med på å få oversikt over organisasjonen og sette seg inn i de daglige gjøremål. Ingen store overraskelser så langt, smiler han.

Tror ikke på femdobling

Eriksson er klar på at rammevilkårene for havbruksnæringen må utformes slik at også små og mellomstore selskaper er i stand til å etterleve regelverket. Og med det nye trafikklyssystemet tror han næringen vil kunne vokse de nærmeste årene, noe han også påpeker som viktig ut fra markedsmessige hensyn.

- NSL tror kanskje allikevel at en femdobling av produksjonen til i 2050 er et noe ambisiøst mål. Gjennom de siste to-tre årenes rullering av kystsoneplanene har arealkonfliktene kommet tydeligere til syne og tilgangen på nye arealer har stoppet litt opp. En femdobling av produksjonen på dagens arealer er vanskelig å se for seg, og om det skulle være mulig er vi nok inne på en betydelig restrukturering av næringens arealbruk som det er vanskelig å se konsekvensene av.

Fremtidsvisjoner

Ifølge Eriksson vil det være mange viktige saker for NSL fremover. En av dem er å kontinuerlig drive omdømmebygging for næringen.

- Samt vise at vi er suverene til å ivareta samfunnskontrakten ved å forvalte samfunnets ressurser på en bærekraftig måte. Videre vil det være viktig å sørge for at vi får de beste rammebetingelser som gjør at familieeide selskaper kan vokse og skape trygge, og lønnsomme arbeidsplasser langs vår langstrakte kyst.

- Man må huske at det er de familieeide selskapene, med forankring i det enkelte lokalsamfunn som har vært selve bærekraften i næringen, sier han, og påpeker at det er viktig at NSL også i fremtiden klarer å ivareta dette perspektivet, legger han til.

Videre forteller Eriksson at de skal jobbe steinhardt, hver eneste dag, for å gjøre foreningen til den foretrukne bransjeforeningen for de små- og mellomstore sjømatbedriftene, som han ser frem til å bli bedre kjent med.

- Jeg skal være til stede under hele Aqua Nor i Trondheim, og gleder meg stort til å stifte mange nye bekjentskaper under uken. Jeg har tidligere også vært til stede flere ganger som politiker, informerer han.

Bedre kjent med Eriksson sine tanker om havbruksnæringen og interesser, kan man også bli i et utvidet portrett i Nr 8/Aqua Nor-utgaven av magasinet Norsk Fiskeoppdrett.