Stian Lernes, fagsjef oppdrett i NSL er fornøyd med Per Sandbergs trafikklys-nyhet der han sa at oppdretterne får lov å drive oppdrett i to produksjonsområder. Foto: Therese Soltveit.
Stian Lernes, fagsjef oppdrett i NSL er fornøyd med Per Sandbergs trafikklys-nyhet der han sa at oppdretterne får lov å drive oppdrett i to produksjonsområder. Foto: Therese Soltveit.

- Muligheter for vekst

Stian Lernes, fagsjef for oppdrett i NSL sier til kyst.no at han er fornøyd med det Per Sandberg la frem om trafikklys-systemet på Sjømatdagene. - Det vi hørte i går er bra, og gir muligheter for vekst. Spesielt bra er det at det ikke blir noen reduksjon før i 2019, sier han.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Det nye vekstsystemet i havbruksnæringen er nå vedtatt. Nærings- og fiskeridepartementet har bestemt at alle aktører skal kunne få anledning til å drive i to produksjonsområder.

Per Sandberg forteller at veksten kan skje fra i år av, men at ingen eventuelt skal få redusert produksjonen før i 2019.

- Vi synes det Per Sandberg la frem gjenspiller mye av de høringssvarene vi har lagt frem, og mener det er godt å bli hørt. At våre medlemmer blir ivaretatt, sier fagsjef Stian Lernes i Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL). 

Les også: Trafikklyssystemet er vedtatt

- Gir vekst

At trafikklys-systemet åpner for at oppdrettere kan operere i to produksjonsområder, mener Lernes er svært positivt.

- Det vi hørte i går er bra, og gir muligheter for vekst. Spesielt bra var det at det ikke blir noen reduksjon for 2019, legger han til.

Fiskeriministeren har også vedtatt at Hardangerfjord-forskriften skal oppheves, noe som betyr at det spesielle regelverket i fjorden skal også følge trafikklys-systemet og vil ikke lengre ha et eget regelverk.

- Det er naturlig at Hardangerforskriften 37a nå også oppheves med tanke på det nye systemet som skal implementeres i oktober, og argumentasjonen til Sandberg er helt genitiv. Vi trenger ikke to typer reguleringer.

Fagsjefen sier NSL ikke har fått noe større innblikk i systemet, enn hva Sandberg la frem under Sjømatdagene.

- Så når det gjelder trafikklys-systemet og regelverket er vi avventende med å si noe før det endelige resultatet kommer, sier han til kyst.no.