Ingrid Schjølberg, direktør for NTNU Havrom. Foto: Idun Haugan/NTNU.
Ingrid Schjølberg, direktør for NTNU Havrom. Foto: Idun Haugan/NTNU.

Nytt professorat innen havbrukskybernetikk skal rekruttere flere studenter

SalMar og NTNU skal i samarbeid etablere et nytt professorat innen havbrukskybernetikk. Dette skal ifølge NTNU bidra til økt kunnskap, og bidra til å rekruttere flere studenter til akvakulturfeltet.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Professoratet i havbrukskybernetikk er en tverrfaglig satsing som kobler områdene teknisk kybernetikk, biologi og havbruk. Det vil fungere som kunnskapsbase og bindeledd mellom havbruksnæringen og akademia. I tillegg til SalMar, er også Kongsberg Maritime en viktig samarbeidspartner i denne aktiviteten.

NTNU skriver i en pressemelding at den norske oppdrettsnæringen opplever et teknologisk paradigmeskifte som vil føre til store endringer i måten marin akvakulturproduksjon drives i dag.

- En av de viktigste utfordringene næringen står overfor, er å sikre bærekraftig produksjon som gir god fiskevelferd og reduserte økologiske fotavtrykk, samtidig som man opprettholder høy kvalitet og effektiv produksjon med høy kapasitet, skriver de.

Skal rekruttere flere studenter

Det nye professoratet skal bidra til økt kunnskap, og dessuten bidra til å rekruttere flere studenter til akvakulturfeltet, så man sikrer tilgang på høyt kvalifisert teknologisk kompetanse til næringen.

Ingrid Schjølberg som er direktør for NTNUs satsingsområde NTNU Havrom, forteller til kyst.no at universitetet generelt opplever en stor økning i antall masteroppgaver innen havbruk. Dette gjelder innenfor kybernetikk, biologi og muliggjørende teknologier.

- Det er stor interesse fra studentene både fordi havbruksnæringen er i vekst, men også fordi mange ønsker å bidra til å løse oppgaver som kan bidra til mer mat til verden, sier hun.

Schjølberg legger til at det nye professoratet innenfor havbrukskybernetikk vil styrke en allerede eksisterende aktivitet.

- Havbruksnæringen er i endring og automatisering vil være en nøkkelteknologi for å bidra til mer effektiv og sikker drift. NTNU etablerer sammen med havbruksnæringen kapasitetsløftet Brohode Havbruk 2050, som har som mål å bidra til økt samarbeid mellom NTNU og næringen. Professoratet vil være en viktig kapasitet i denne satsingen, avslutter direktøren.