Gustav Witzøe fra Salmar. Foto: NTNU
Gustav Witzøe fra Salmar. Foto: NTNU

SalMar og NTNU etablerer nytt professorat innen havbrukskybernetikk

SalMar ASA og NTNU melder at de i samarbeid etablerer et nytt professorat innen havbrukskybernetikk.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

- Den norske oppdrettsnæringen opplever for tiden et teknologisk paradigmeskifte som vil føre til store endringer i måten marin akvakulturproduksjon drives i dag. En av de viktigste utfordringene næringen står overfor, er å sikre bærekraftig produksjon som gir god fiskevelferd og reduserte økologiske fotavtrykk, samtidig som man opprettholder høy kvalitet og effektiv produksjon med høy kapasitet, skriver NTNU.

Stor Data gir nye muligheter

Havbasert fiskeoppdrett krever avanserte beslutningsstøttesystemer og høy grad av automatisering for at disse målene skal kunne nås. Ocean Farm 1, som eies av SalMar, er verdens største flytende havlaboratorium. Det er et fullskala pilotanlegg som tillater forskning på biologiske og teknologiske aspekter ved fiskeoppdrett til havs som hittil ikke har vært mulig. Ocean Farm 1 er utstyrt med det ypperste innen instrumentering og sensorsystemer for havbruksindustrien, som gir unike muligheter til å samle inn store mengder data i sann tid om fisken og miljøet i havmerden.

Slike datasett har vært mangelvare og vil være et viktig bidrag til å utvikle ny kunnskap som vil bidra til å digitalisere og automatisere havbruksnæringen. 

Styrker NTNU som globalt ledende

Professoratet i havbrukskybernetikk er en tverrfaglig satsing som kobler områdene teknisk kybernetikk, biologi og havbruk. Det vil fungere som kunnskapsbase og bindeledd mellom havbruksnæringen og akademia. I tillegg til SalMar, er også Kongsberg Maritime en viktig samarbeidspartner i denne aktiviteten. Det nye professoratet skal dessuten bidra til å rekruttere flere studenter til akvakulturfeltet, og på den måten sikre tilgang på høyt kvalifisert teknologisk kompetanse til næringen.

Satsingen vil styrke NTNUs posisjon som et av de globalt ledende universitetene innen havbruk og havbruksteknologi.

Bygger bro mellom forskning og næringen

– For SalMar er det hjelp til selvhjelp å bidra økonomisk til et professorat som vil forsterke NTNU som et globalt ledende forskningsmiljø innen havbruk, og samtidig bidra til å utvikle vår virksomhet, sier SalMar-gründer Gustav Witzøe i en pressemelding.

– Det er med glede vi stiller vår flytende forskningsstasjon til disposisjon for dette viktige arbeidet. NTNU vil her på fritt og selvstendig grunnlag kunne samle data og foreta analyser som kan bidra til å utvikle en enda mer bærekraftig og kunnskapsbasert oppdrettsnæring. Ved å videreutvikle kjernekompetansen innen havbruk i Norge, vil vi også styrke norsk industris og oppdrettsnærings konkurranseposisjon internasjonalt. Et forskningsmiljø i verdensklasse som gir næringen utfordringer og økt kunnskap er et viktig bidrag til at SalMar kan forsterke sin posisjon som en globalt ledende produsent av sjømat, sier Witzøe.

Ingrid Schjølberg, direktør for NTNU Havrom.
Ingrid Schjølberg, direktør for NTNU Havrom.

Stort teknologisk sprang

– Dette vil være det største teknologiske spranget for oss siden dynamisk posisjonering ble utviklet for 40 år siden, sier instituttleder ved teknisk kybernetikk, Morten Breivik. 

– Teknologi for dynamisk posisjonering av skip og plattformer har vært en forutsetning for olje- og gasseventyret på norsk sokkel, og vi står nå på terskelen til utviklingen av banebrytende ny teknologi for havbruksnæringen. Sammen skal vi bidra til å bygge landet, fastslår Breivik.

Direktør for NTNUs satsingsområde NTNU Havrom, Ingrid Schjølberg, sier det er svært gledelig at dette professoratet kommer på plass.

– Havbruksnæringen er i endring, og automatisering vil være en nøkkelteknologi for å bidra til mer effektiv og sikker drift. NTNU etablerer sammen med havbruksnæringen kapasitetsløftet Brohode Havbruk 2050. Det har som mål å bidra til økt samarbeid mellom NTNU og næringen. Professoratet vil være en viktig kapasitet i denne satsningen, sier Ingrid Schjølberg.

– Jeg er glad for at SalMar med dette tar et viktig samfunnsansvar for å utvikle havbruk til en mer fremtidsrettet og kunnskapsdrevet næring, sier rektor ved NTNU, Gunnar Bovim.

– Professoratet vil bygge bro mellom Norges ledende forsknings- og utdanningsmiljø innen kybernetikk og verdens fremste kompetansemiljø innen havbasert oppdrett av laks. Sammen skal vi bidra til utvikling av ny kunnskap og løsninger som sikrer bedre fiskevelferd, mer effektiv drift og økt bærekraft i havbruksnæringen, sier Gunnar Bovim.