Dette tjente NTS i tredje kvartal

NTS sitt operasjonelle driftsresultat i 3. kvartal 2022 endte på kr 79 mill. mot kr 98 mill. for samme periode i fjor.

Publisert

Samtidig endte resultatet før skatt på kr 70 mill. mot kr 75 mill. i 3. kvartal 2021.

Konsernets driftsinntekter for kvartalet utgjorde 615 mill. mot kr 454 mill. i samme periode i fjor. Dette ga en EBITDA (operasjonelt driftsresultat før avskrivninger) på kr 180 mill. mot kr 178 mill. i samme periode i fjor.

Tirsdag ble det klart at Oslo Børs har godkjent SalMars pliktige tilbud på kjøp av aksjene i NTS for 75,48184 kroner pr. aksje.

Tilbudsperioden varer til 21. desember 2022.

Her finner du oversikten over de 20 største eierne i NTS.