NTS-gruppens inntekter passerte en halv milliard kroner i 2016. Driftsresultatet endte på 119,2 millioner kroner. Foto: NTS.

Havbruksvirksomhet løfter resultatet til NTS

NTS ASA økte driftsinntektene med over 100 millioner i fjerde kvartal 2016, sammenlignet med 2015. De fikk også doblet resultat før skatt gjennom året.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Konsernets samlede driftsinntekter utgjorde 545,9 millioner kroner i 2016, mot 427,8 millioner samme periode foregående år.

Driftsresultat per utgangen av kvartalet utgjorde 119,2 millioner mot 74,3 millioner året før. Resultat før skatt endte i 2016 på 94,4 millioner korner, noe som er en dobling fra 2015 da det endte på 43,7 millioner kroner.

EBITDA for kvartalet endte på 190,6 millioner mot 130,9 millioner i samme periode 2015.

– Resultatforbedringen skyldes i hovedsak økt forretningsomfang og lønnsomhet i Norsk Fisketransport AS og KB Dykk AS, samt gevinster ved salg av fartøyer, sier administrerende direktør Harry Bøe i en pressemelding.

NTS hadde ved utgangen av 2016 en bokført egenkapital på 438,9 millioner kroner og konsernets totale balanse passerte 1,7 milliarder. I løpet av året økte også konsernet sin egenkapitalandel fra 21,4 til 25,7 prosent.

Selskapet skriver også at netto rentekostnader har økt med kr 6,4 millioner i forhold til samme periode i fjor, som følge av nye låneopptak relatert til investeringer i fartøyer.

- Urealiserte inntekter på rentesikringsavtaler rentesikringsavtaler gir en positiv resultateffekt på kr 8,9 millioner hittil i år, mens det i fjor var kostnadsført kr 1,3 millioner samme periode. Resultatbidrag fra tilknyttede selskaper er kr 7,6 mill. hittil i år mot kr 5,7 millioner i fjor.

NTS sitt fartøy Namsos ute på oppdrag ved anlegg. Foto: NTS.