Selv om det er en del endringer i den nye forskriften, sier Åkerblå at det er også noen likheter og mange selskapets tjenester vil videreføres i en eller annen form.

Åkerblå akkreditert for NYTEK 23

Åkerblå AS har gleden av å informere om at selskapet nå er akkreditert for NYTEK 23 innenfor vårt akkrediteringsomfang for tekniske tjenester og oseanografi (INSP029) og dermed er klare til å ta imot det nye regelverket som trer i kraft fra nyttår, melder selskapet.

Publisert

NYTEK23 trer i kraft 1.januar 2023 og erstatter NYTEK-forskriften fra 2011. Nytek23 har som formål å forebygge rømming av fisk fra akvakulturanlegg gjennom å sikre forsvarlig teknisk standard.

- Selv om det er en del endringer i den nye forskriften, er det også noen likheter og mange av våre tjenester videreføres i en eller annen form. Eksempel på slike tjenester er lokalitetsrapport, forankringsanalyse, anleggssertifikat, produktsertifisering og levetidsforlengelse. Derimot stilles det strengere krav til å dokumentere prosjekteringen av komponentene hver for seg, og anlegget som helhet, sier selskapet i en pressemelding.

Overgangen til Nytek23

NYTEK23 innehar en overgangsordning hvor aktørene fram til 1. januar 2024 kan velge om de skal følge kravene i dagens NYTEK-forskrift (Nytek 2011), eller om man skal følge kravene i den nye forskriften (Nytek23).

Mange lurer nå på hvilke endringer som kommer på nyåret og konsekvensene av Nytek23.

- Åkerblå utfører derfor opplæring og tett dialog med sine samarbeidspartnere (kunder) nå og i tiden som kommer. I tillegg kjører vi også mer generelle kurs rundt Nytek23 og rømmingssikring, sier selskapet.

Åkerblå sier at generelt sett må man forvente et løft fra eksisterende krav og dokumentasjon, dette omfatter alle aktører i næringen, enten de er innehaver eller leverandør av produkter og tjenester.

- Selv om NYTEK23 legger opp til et overgangsår i 2023, vil det nok ta noen år før alle akvakulturanlegg innfrir det nye regelverket. Det blir spennende å følge utviklingen av næringen mot NYTEK23, men en ting er sikkert, Åkerblå skal ta del i denne utviklingen, avslutter selskapet.