Bjørn-Ivar Bendiksen, Partner og advokat i SANDS Advokatfirma DA har tatt for seg det nye regelverket som gjelder fra nyttår.
Bjørn-Ivar Bendiksen, Partner og advokat i SANDS Advokatfirma DA har tatt for seg det nye regelverket som gjelder fra nyttår.

Nye tekniske krav for akvakulturanlegg i sjø trer i kraft

Ny teknisk forskrift for akvakulturanlegg i sjø (NYTEK) var til høring i 2021 med foreslått ikrafttredelse 1. januar 2022. Prosessen ble forsinket, men den nye forskriften er nå fastsatt.

NYTEK23 trer i kraft 1. januar 2023, og fra samme tidspunkt oppheves NYTEK-forskriften fra 2012. I NYTEK23 § 50 er det inntatt en overgangsbestemmelse som gjør at man frem til 1. januar 2024 kan velge om man skal følge ny eller gammel forskrift. Dette er praktisk for bl.a. igangsatte sertifiseringsprosesser.

Avtroppende forskrift er tett knyttet til Norsk Standard for flytende akvakulturanlegg - NS 9415:2009 «Flytende akvakulturanlegg – Lokalitetsundersøkelse, prosjektering, utførelse og bruk». Ordningen er at de tekniske krav som den klare hovedregel må oppfylles ved prosjektering og utførelse etter NS 9415:2009.

NS 9415 er nå oppdatert i 2021-versjon, et arbeid som har skjedd parallelt med forskriftsarbeidet for å sikre harmonisering.

Bli abonnent hos Kyst.no

For å få tilgang til dette innholdet trenger du et abonnement med Kyst.no Pluss-saker inkludert.

Bli abonnent og les denne og mange andre pluss-saker.
Min side

Kjøp abonnement i vår nettbutikk her

Nettbutikk