Ni nye bedrifter er klar for vekstprogram.

Ni bedrifter klar for et hav av muligheter

I en pressemelding skriver Stim Aqua Cluster at ni nye bedrifter er klare for vekstprogrammet Ocean of Opportunities.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Vekstprogrammet Ocean of Opportunities startet i april og skal hjelpe bedriftene i å få fart på kommersialiseringsfasen selskapene står i.

En av de utvalgte bedriftene er utstyrsleverandøren Roxel Aqua som ønsker å lage et havbruksanlegg basert på jack-up rigger og nedtrekkbare merder. Selskapet vil konvertere brukte rigger fra oljesektoren til ny bruk i havbruksnæringen offshore. Roxel har utviklet en nedsenkbar merd som nå testes i bølgeforsøk.

- Vi ønsker å lære mer og få trening i pitching og presentasjon slik at vi kan gjøre de rette tingene i neste fase. Gjennom Ocean of Opportunities får vi tilgang til oppdrettere og andre med erfaring fra næringen. Etter hvert får vi også tilgang til investorer, sier Tord Ludvigsen i Roxel Aqua.

Daglig leder i den nye havbruksklyngen Stiim Aqua Cluster, Andreas Heskestad, er imponert over nivået på årets søkere til vekstprogrammet.

- Søkerne representerer bredden i det innovative havbruksmiljøet. Her er det selskap med stort potensiale for vekst både i Norge og utlandet, sier Heskestad.

Her er selskapene som deltar i programmet:

  • Roxel Aqua: Akvakultur basert på jack-up rigger og nedtrekkbare merder.
  • Fishency Innovation AS: Utvikler teknologi for automatisert lusetelling og optimalisering av lusebehandling
  • SubC3D AS: Utviklet en sensor som kan måle volum på fisk med stor nøyaktighet og presisjon. Sensoren skal også kunne detektere lus, skade på fisk samt telle pellets og identifisere enkeltindivider.
  • iTechSolutions Systems & Services AS: Utviklet kamera for biomassemåling av fisk i merd.
  • EuropeNano AS: Bruk av miljøvennlige nanoprodukter for å erstatte kobberbruk til coating av nøter til oppdretts bransjen.
  • CSI Marine Cleaning AS: Notvasker med oppsamling og destruksjon av biomarint avfall.
  • Hesbynett AS: Skreddersydde skybaserte nettverk for oppdrettsanlegg med lan til lan helt fra forsentral og ut til merden.
  • Mithal AS: Rensing av oppdrettsnøter - Utleie av notrenser tjenester med bruk av en liten egenutviklet autonom børste og inspeksjons redskap for pålitelig og skånsom rensing av nøter.
  • Norway in a Box: Skal selge 100% garanterte norske sjømat-produkter til verden  -  direkte til kunder, i fysiske butikker og på digitale plattformer.

Bård Eriksen representerer EuropeNano AS og CSI Marine Cleaning AS, som begge har fått plass i vekstprogrammet. EuropeNano utvikler ny og mer miljøvennlig coating til oppdrettsanleggene. CSI Marine Cleaning AS utvikler ny teknologi for rengjøring av båter og merder. Deres løsning omfatter også oppsamling og destruksjon av biomarint avfall ved hjelp av UV-stråler.

- Gjennom Ocean of Opportunities programmet får vi kontakter mot hele kundekretsen vi retter oss mot. Vi ønsker å komme i tett dialog og presentere produktet for målgruppen vår, og tiltrekke oss flere investorer, sier Eriksen.

Ocean of Opportunities gir de utvalgte selskapene en unik mulighet til å få tilgang til kunder, investorer og de store industriaktørene i næringen. Programmet består av ti samlinger fordelt over en periode på seks måneder. Programmet avsluttes med lukket investorpresentasjon hvor bedriftene får møte de tyngste investormiljøene innen havbruksnæringen nasjonalt og internasjonalt.

Ocean of Opportunities er et vekstprogram i Stiim Aqua Cluster, og finansieres av Stavanger kommune sitt vekstfond. Tunge havbruksaktører står bak programmet, som setter av tid og ressurser til å hjelpe bedriftene fremover i programperioden.