Første samling i vekstprogrammet Ocean of Opportunities 2024 samlet alle søkerne, mentorer og prosjektets samarbeidspartnere.

Disse fire er med videre i Stiims vekstprogram

Oxy Solutions, NordicDX, Salmotrace og Waive er de fire bedriftene som scoret høyest poengsum hos juryen og går videre i Stiims vekstprogram Ocean of Opportunities.

Publisert Sist oppdatert

Det melder Stiim i en pressemelding.

Neste fysiske samling for de fire bedriftene i vekstprogrammet blir 29. - 30. april. Før den tid vil de ha god tid til å bli godt kjent med mentorene som skal følge de opp. Mentorene skal ifølge selskapet ha en variert bakgrunn innen både gründervirksomhet, teknologiutvikling, fôr, oppdrett og finans.

Dette er bedriftene:

Oxy Solutions har utviklet teknologi som oksygenerer vannet til akvakultur med nanobobler. Ved bruk av teknologien får en 100 % oksygenmetning i vannmassen i tillegg til en bufferkapasitet av nanobobler som løses ut i vannmassen når partialtrykket av løst oksygen synker. Mentorene er May-Helen Holme–Innovation director Salmon hos Skretting og Morten Mjøen–Investment Professional i Kverva AS.

Waive AS har en unik sonarløsning som gir oversikt over den totale biomasse i merd. Waive sine dashboard kan i dag levere en digital 3D visualisering av biomasse, og data som i sanntid blant annet viser snittvekt, vektfordeling, posisjonering av fisk i merden og antall fisk.

NordicDX utvikler «GenomVann» som skal tilby miljøovervåkingstjenester til norsk akvakultur. Ved å analysere materiale fra filtersystemer identifiserer selskapet helsemarkører og miljøparametre som påvirker fiskens velferd. Mentorene er Viggo Halseth–tidligere CIO Nutreco og CEO Skretting Norge og Harald Takle - Head of Strategy and Seawater Innovation i Cermaq Group.

Salmotrace tilbyr en DNA-basert merkings- og sporingsløsning for oppdrettsfisk. Selskapets DNA-teknologi muliggjør komplett og unik sporbarhet fra fjord til servering. Mentorene er Trine Sæther Romuld–CFO SalMar Aker Ocean, tidligere CFO og COO i SalMar og Geir Magne Knudsen–utviklingssjef i Bremnes Seashore

Stand på AquaNext

Hvert selskap ble valgt av jury bestående av mentorer og samarbeidspartnere basert på deres potensial for å bidra til en mer bærekraftig og effektiv havbruksnæring.

Under AquaNext 2024 (11. - 13. juni), vil Ocean of Opportunities, sammen med Stavanger kommune ha en stand, der alle i vekstprogrammet vil ha en gylden mulighet til å vise frem sine løsninger for industrien og investorer.

- Vi gleder oss til å følge bedriftene tett videre gjennom vekstprogrammet, og vi ser virkelig frem til å se hvor langt de kan strekke seg med slike erfarne mentorer på laget, sier prosjektleder Andrea Viga Søndenå i Stiim Aqua Cluster.