Ode har fått godkjent sin femte lokalitet i Sande kommune.

Har fått godkjent ny lokalitet for torsk

Torskeoppdretteren Ode har fått godkjent deres femte lokalitet i Sande kommune. - Det er helt nødvendig for å kunne sikre forutsigbarhet, sier selskapet til Kyst.no.

Publisert

Falk D. Øveraas, samfunns- og myndighetskontakt i selskapet kan fortelle at Ode er veldig fornøyd med å kunne starte opp en ny avdeling av deres matfiskvirksomhet på Søre Sunnmøre.

- På Dysjaneset har vi en svært god lokalitet med gode miljøforhold, gode forhold for fisken og er lokalisert i et område med lange tradisjoner for oppdrett, stor kunnskap og erfaring med havbruk og et godt økosystem av bedrifter rundt oss. Dette vil vi være med å videreutvikle, sier han til Kyst.no.

Falk D. Øveraas, samfunns- og myndighetskontakt i Ode understreker hvor viktig tilgangen på nye lokaliteter er for torskeoppdrettere.

For selskapet og torskeoppdrett som næring mener han det er essensielt og nødvendig at det godkjennes nye lokaliteter, slik at man sikrer driftsgrunnlag.

- Det finnes i dag rundt 14 lokaliteter for torsk i drift, sammenlignet med over 1000 for laks. Det illustrerer behovet for flere torskelokaliteter, slik at vi rett og slett kan ha et minimum av produksjon av andre arter i Norge.

Øveraas mener næringen fortsatt er forsvinnende liten i omfang, og påpeker at enkelte stemmer har særinteresser av å overdramatisere omfanget og veksten.

Les også: Gadus Group skifter navn - Dette skal de hete nå

Vil slakte 4000 tonn

Ode er allerede i gang med å rekruttere og selskapet har fått mange interesserte som ønsker å jobbe med torskeoppdrett.

- På Dysjaneset vil vi starte opp driften til høsten, men det vil være en periode med etablering og forberedelser gjennom sommeren, så vi planlegger oppstart av aktivitet allerede om noen måneder. Lokaliteten ligger fint plassert utenfor Kvamsøya i Sande kommune på Søre Sunnmøre, forteller samfunnskontakten.

- Hvor mye tar dere sikte på å produsere i år?

- Vi har i dag tre lokaliteter i full drift hvor vi skal levere fra i 2023 med et slaktevolum på rundt 4 000 tonn. Det er stor interesse for fersk torsk på helårsbasis og vi klarer ikke å dekke etterspørselen med dagens volumer. Derfor jobber vi nå med å øke produksjonen stegvis gjennom hele vår verdikjede.

Oppdrettsselskapet Ode har 20 søknader om nye lokaliteter til behandling. Å få godkjent en lokalitet kan ta lang tid.

Torskeoppdrettsselskapet har rundt 20 søknader om lokaliteter til behandling. Med tanke på at det kan ta flere år å få en godkjenning, ser selskapet det som helt nødvendig for å kunne sikre forutsigbarhet for både ansatte, kunder og fisk.

- Skulle vi få ja på alle våre lokaliteter, vil vi fortsatt utgjøre mindre enn 2 % av lokalitetene i Norge. Siden oppstarten har vi i stor grad opplevd at forvaltningen ikke følger de politiske signalene fra regjeringen om at det skal satses på torskeoppdrett – dette gjør det krevende å få tilgang på nye lokaliteter, understreker han.

Ikke alle er begeistret

Siden Ode startet opp i 2019 har det blitt en organisasjon på rundt 100 mennesker fordelt over flere ulike steder.

- På tross av store avstander og at de ansatte jobber med svært ulike ting opplever vi at Ode er et sammensveiset lag som alle brenner for det vi driver med, nemlig torsk av høyeste kvalitet. Vi registrerer at enkelte særinteresser ikke er like begeistret for at torskenæringen har kommet for å bli, men alt i alt er de fleste vi møter veldig positive til en ny distriktsnæring, økt verdiskapning og enda et fantastisk norsk sjømatprodukt ut til verden, sier Øveraas avslutningsvis.