Administrerende direktør og gründer Ola Kvalheim til venstre, og slakteriet de har kjøpt opp til høyre.

Ode skal slakte torsk på Vartdal

Produksjonen starter allerede på mandag og alle ansatte har fått tilbud om å komme tilbake i jobb. 

Publisert Sist oppdatert

Fra i dag overtar Ode slakteriet fra Måsøval. Det legges opp til fast produksjon på anlegget fremover, og det er dermed en gledens dag for de ansatte og aktiviteten på Vartdal, hvor det har vært stopp i driften siden i fjor. 

Ambisjonen til selskapet er at dette skal utvikles til et spesialisert anlegg for slakting og bearbeiding av torsk med høy kapasitet. For at dette skal bli mulig fordrer det flere nødvendige oppgraderinger. 

- I Ode har vi siden starten gjort de tydelig at vi skal være helintegrerte. Med oppkjøpet av slakteriet på Vartdal får vi kontroll fra yngel og hele veien til kunden, sier administrerende direktør og gründer Ola Kvalheim.

Trenger flere lokaliteter

Satsingen på Vartdal vil være en del av Ode sin gjennomgående produksjonskjede for oppdrett av torsk med både yngel, settefisk, slakting, bearbeiding, salg og marked. Ode har investert tung og utviklet en solid kapasitet og organisasjon som i dag sysselsetter direkte nesten 150 mennesker. Fremover vil det være nødvendig med flere egnede lokaliteter i sjø for å sikre tilstrekkelig aktivitet både i settefiskleddet og innen slakting og bearbeiding.

- Vi har til nå slaktet hos Hofseth, med stor suksess. Nå tar vi neste steg med egen produksjon, i tillegg sikres aktivitet på Vartdal. Det er ekstra gledelig at denne transaksjonen får de ansatte som har vært permitterte tilbake på jobb. I arbeidsstokken kommer de fleste fra Ørsta og Volda-området, noe som tydeliggjør den lokale viktigheten, sier Kvalheim.

Ode produserte i 2023 rett under 4 millioner kilo med torsk, og planlegger i år en tredobling til 12 millioner kilo. Til tross for sterk volumvekst er det økende priser for oppdrettstorsk. Det er stor etterspørsel blant kunder i Europa og resten av verden etter ferske torskeprodukter med høy og stabil kvalitet som kan leveres stabilt og forutsigbart hele året.

- Anerkjente restaurant- og butikkjeder satser på dette fordi konsumentene elsker produktene og de har tro på sunne proteiner produsert med lavt fotavtrykk. Akvakultur blir stadig viktigere, og de ønsker å ta en posisjon i denne megatrenden. Økningen innen oppdrettstorsk er også sårt tiltrengt både for sjømataktiviteten i Norge og for kundene gitt kollapsen som oppleves i bestanden av vill torsk i Norge og Russland, sier Kvalheim.

Økt kapasitet og slakting

Fremover er det behov for store investeringer i anlegget. Det vil søkes en rekke utvidelser og nødvendige oppgraderinger. Ode håper både lokalpolitikerne og administrasjonene i Ørsta og Møre og Romsdal sørger for fremdrift slik at man opprettholder drift og sikrer grunnlag for videre satsing.

- Vi har nå et egnet anlegg med mange dyktige ansatte godt lokalisert i nærheten av hovedtyngden av våre matfisklokaliteter på Sunnmøre. På Vartdal vil det fremover slaktes torsk og vi har planene og kapitalen klar for å investere i økt kapasitet på slakting og lokal bearbeiding av filetprodukter og restråstoff. Vi ser for oss å øke aktiviteten og antall ansatte fra litt over 20 i dag og opp mot 100 personer gradvis gjennom 2024 og inn i 2025, men denne utviklingen vil hovedsakelig avhenge av fremdrift på en del ulike søknader både hos kommunen, fylkeskommunen og andre etater, sier Kvalheim.