Fremst ser vi Stine Svanevik inspisere rogn sammen med deltagere og medarbeider i Olaisen Blue, Hans-Arne Frantzen.
Fremst ser vi Stine Svanevik inspisere rogn sammen med deltagere og medarbeider i Olaisen Blue, Hans-Arne Frantzen.

Olaisen Blue ønsker tre startups velkommen til Lovund

Olaisen Blue ønsker tre innovative startups velkommen til Lovund for å akselerere bærekraftig akvakulturpraksis

Olaisen Blue, en akselerator og investor innen bærekraftig akvakultur kunngjorde i dag at tre nye startups er tatt opp i programmet. Startupene, som kommer fra Sør-Afrika, Canada og Thailand, vil slutte seg til akseleratoren ved hovedkvarteret på den lille øya Lovund, også hjemmet til et oppdrettsselskapene Nova Sea.

- Vi er henrykte over å ønske disse innovative startupene velkommen til programmet vårt, sa Stine Svanevik, daglig leder i Olaisen Blue i en pressemelding.

- Deres innovasjoner innen akvakultur er i tråd med vårt oppdrag om å fremme bærekraftig praksis som støtter sunne økosystemer og lokalsamfunn, sier Svanevik.

De tre startupene som blir med i Olaisen Blue-programmet er:

MariHealth Solutions basert i Sør-Afrika, som utvikler en dyrehelseovervåkingstjeneste som bruker en proteomisk arbeidsflyt for å vurdere kronisk stress og metabolisme i oppdrettsfisk og skalldyr.

Blue Lion Labs, en kanadisk oppstart som har brukt flere år på å bygge ledende maskinlæringsprogramvare for automatisk å identifisere skadelige organismer i vannet.

Full Circle Biotechnology, en thailandsk oppstart som gir oppdrettere tilgang til kostnad og karbonbesparende protein samtidig som de forenkler innkjøpsprosessen.

- Vi tror at disse startupene har potensial til å påvirke havbruksnæringen betydelig, både når det gjelder bærekraft og lønnsomhet, sier Svanevik.

- Vi er glade for å gi dem ressursene, mentorskapet og nettverket de trenger for å vokse videre, påpeker hun.

Olaisen Blue-akseleratorprogrammet gir startups tilgang til bransjeeksperter, mentorer, investorer, kontorplasser og ressurser på øya Lovund.