Salmon Group stilte opp med en stor stand på AquaNext sammen med medlemmer og leverandører. Her var målet å formidle grunnleggende kunnskap om oppdrettsnæringen.

Slik vil Salmon Group redde oppdretternes omdømme

Omdømmet til næringen har sett bedre tider. Salmon Group satser nå stort på kunnskapsformidling i håp om å snu trenden.

Publisert Sist oppdatert

I juni møttes flere havbruksaktører i Stavanger i anledning AquaNext.

Blant deltakerne kunne man enkelt finne Salmon Group sin storslåtte stand. På standen representerte de aksjonærene sine, men med seg har de også en del leverandører som BioMar, STIM og Benchmark Genetics.

I midten av standen kunne de besøkende finne en langstrakt disk som avbilder laksens liv fra rogn til matfisk.

Kommunikasjonsrådgiver i Salmon Group, Hanna Dåvøy Rørtveit sier at dødelighetstallene må bli bedre dersom oppdretternes omdømme skal bedres.

Kommunikasjonsrådgiver i Salmon Group, Hanna Dåvøy Rørtveit, holdt mandag et foredrag om oppdrettsnæringens omdømme, og hva oppdrettsaktørene kan gjøre for å bedre det.

– Vi har hatt mye fokus på at vi i næringen er nødt til å redde omdømmet vårt. Jeg presenterte det som at vi kanskje er nødt til å dele det opp i ‘den korte linjen’ og ‘den lange linjen’. Den korte linjen er at vi er nødt til å ta til oss den kritikken som kommer og ta den på alvor.

– Vi må forstå at det må en endring til. En ting vi er veldig avhengig av, er at når de ulike dødelighetsrapportene kommer neste år, så må de tallene være lavere. Vi må vise at vi kan forbedre oss, legger hun til.

Størst av alt er tilliten

I det lange løp, eller ‘den lange linjen’ mener Rørtveit at næringen må bygge opp igjen en posisjon i samfunnet og lokalmiljøet igjen. For å gjøre det mener kommunikasjonsrådgiveren at man må spre kunnskap og innsikt i bransjen til folk, gjerne fra ung alder.

– I bøkene våre på grunnskolen husker jeg at vi fikk lære om hele historien til oljenæringen. De store katastrofene, det som gikk galt og det som gikk bra. Og så var det vel kanskje noe om noe tørrfisk, men det sto ingenting om oppdrettsnæringen. Hvorfor ikke?, undrer Rørtveit.

Hun mener befolkningen bør få bedre kjennskap til den 60 år lange historien til det som er landets nest største eksportnæring, samt at næringen burde får mer plass på læringsplattformer i samfunnet.

– I dag står man litt i fare for at mannen og damen i gaten kan ha gjort seg opp en mening om hvem vi som næring er ut ifra overskriftene de leser i media. Jeg tror ikke at vi klarer å redde omdømmet vårt ved å krangle med hverandre i media heller.

Administrerende direktør, Jan Olav Langeland, sier flere mindre oppdrettere nå spør seg selv om innsatsen de legger inn er verdt det.

Dette er altså bakgrunnen for hvorfor Salmon Group har satset på kunnskapsformidling på sin stand. Her har de fått besøk av fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss, ordførere og videregående elever.

Administrerende direktør i Salmon Group, Jan Olav Langeland, skyter inn at det er essensielt for næringen å ha tillit.

– Det må være tillit til det vi holder på med, og for å få den tilliten så må du være åpen og tilgjengelig. Du må eie dine feil og tørre å ikke fremstå som perfekt.

– Vi driver med biologi og hendelser vil inntreffe. Både noen som vi kan kontrollere og påvirke, ved å gjøre ting smartere og riktigere selv, men også ting som er vanskelig å kontrollere. Ting som maneter, alger og andre ting i naturen kan ramme oss, og det kan ramme fisken i naturen. Sånn er det nesten bare, uavhengig om det er villfisk eller oppdrettsfisk det er snakk om, så den biten må vi bare tåle å stå i.

Rødlistet art

– Næringen har av og til hatt noen ansikt utad som skal snakke på vegne av næringen. Hvis det er enkeltselskaper som har gjentakende hendelser så blir det feil å dra med seg en hel næring inn i det. Gjentakende hendelser er gjerne nettopp det som bør ha søkelys på seg, ettersom det kan ha noe med måten man driver på, samt gjerne kultur og verdier i selskapet. Men da skal du ikke dra inn de som gjør det bra i en sånn setting. Så da må vi få frem hva vi gjør riktig.

Langeland understreker at selskapene til Salmon Group ikke er foruten uønskede hendelser, men mener driften til de mindre selskapene gjøres med et litt annet bakteppe.

– Våre eiere bor som regel der hvor de driver. Så hvis ting ikke ser bra ut, får de høre det på butikken, eller på skolen. Det gjenspeiler seg i måten de drifter på og det gjenspeiler seg i produksjonen.

Med bare et tastetrykk kunne digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Oldernes Tung (Ap) fôre fisken til Osland fra standen til Salmon Group.

Du kan lese hele artikkelen i siste utgave av Norsk Fiskeoppdrett. Videre i saken tar vi blant annet en prat med digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Oldernes Tung om digitalisering i havbruk.

Les hele artikkelen i Norsk Fiskeoppdrett