Sammen med Rørvik Kulde har PTG blant annet levert et komplett energianlegg som sørger for bærekraftig kjøling og varme til den nye laksefabrikken til SinkabergHansen på Marøya. Her er Halle Løvmo, teknisk sjef ved Laksefabrikken (til venstre), Amund Tausvik Johansen, tekniker og påtroppende daglig leder i Rørvik Kulde, og konsernleder fabrikk Eskil Laukvik i SinkabergHansen utenfor Laksefabrikken.

PTG kjøper Rørvik Kulde

Perfect Temperature Group (PTG) har inngått avtale om kjøp av Rørvik Kulde i Rørvik i Nærøysund kommune. Nå satser de stort i både Rørvik og Namsos, og ønsker å doble antall ansatte så snart som mulig.

Publisert

- Vi er opptatt av å bygge lokal kompetanse med utviklingsmuligheter i et større konsern, så vi starter en rekrutteringskampanje umiddelbart for områdene Rørvik og Namsos, sier konsensjef Terje Arnesen i PTG i en pressemelding.

- Siden 2020 har vi i PTG ansatt over 100 nye medarbeidere, og vi ønsker også å rekruttere flere flinke folk til Rørvik Kulde i tiden som kommer. Blant annet søker vi etter tre-fire serviceteknikere og gjerne et par høyt motiverte læringer, han videre.

– Vi har hatt et fruktbart samarbeid med Rørvik Kulde gjennom mange år, og er glade for å kunne jobbe videre sammen, sier Terje Arnesen, konsernsjef i PTG.

Styrker tilstedeværelsen langs norskekysten

Området rundt Nærøysund og Namsos i Trøndelag har en betydelig sjømat og oppdrettsvirksomhet, og representerer et svært relevant marked for PTG med ytterligere vekstmuligheter gjennom lokal tilstedeværelse.

- Vi har hatt et tillitsfullt samarbeidsforhold over mange år, og geografisk sett er en etablering i Rørvik og Namsos en naturlig forlengelse av vår eksisterende virksomhet langs norskekysten, sier Arnesen.

Det er en rekke oppdrettsaktører i området, og med plassering langs Namdalskysten med seilingsleden nord-sør er Rørvik og Namsos også et godt utgangspunkt for å yte service til både fiskefartøy og brønnbåter.

Rekrutterer til fremtidsrettet bransje

Arnesen sier at søkere gjerne kan ha bakgrunn fra andre fag enn det kjøletekniske, da PTG har et godt opplegg for opplæring i konsernet. I tillegg kan han friste potensielle nye ansatte med en offensiv bærekratsstrategi og spennende karrieremuligheter i PTG.

- Vi blir stadig flere mennesker på jorden, og en større andel av det vi spiser vil komme fra havet. Vi er en del av en fremtidsrettet sjømatbransje der vår rolle er å utvikle energieffektive og bærekraftige løsninger basert på naturlige kjølemidler som bidrar til økt matvarekvalitet, holdbarhet, og redusert svinn, avslutter Arnesen.

With license to chill!

Rørvik Kulde har fire faste ansatte, og har mer enn 30 års erfaring som kjøleentreprenør med geografisk nedslagsfelt i Rørvik og omegn. Rørvik Kulde står for en bred produkt- og tjenesteportefølje, og retter seg inn mot både kommersiell og industriell kjøling.

Selskapet ble etablert av daglig leder Sturla Johansen. Han og kollegene har med rette valgt slagordet «With license to chill!», og nå vil de ha med seg flere flinke folk på laget.

Fra venstre; Sturla Johansen, daglig leder i Rørvik Kulde, Amund Tausvik Johansen, tekniker og påtroppende daglig leder, og tekniker Frode Kjølstad.

- Vi har opparbeidet oss mange gode referanser opp gjennom årene. Det er mange grunner til at våre kunder har valgt oss som leverandør av kjøleutstyr, men de viktigste er vår unike bransjeerfaring representert gjennom trofaste og profesjonelle ansatte med blikk for gode løsninger, sier Johansen.

I forbindelse med oppkjøpet planlegger Sturla Johansen å trappe ned som daglig leder, og vil overlate roret til sin kollega Amund Tausvik Johansen.

Tett samarbeid

Rørvik Kulde har et tett samarbeid med både store og små leverandører på kjøletekniske løsninger, deriblant PTG.

SinkabergHansen-konsernet er en av de større uavhengige oppdrettsaktørene i Norge med hovedkontor, slakteri og fabrikk i Rørvik, og er en viktig kunde for Rørvik Kulde.

Flere av de større prosjektene til SinkabergHansen er levert i samarbeid med PTG, blant annet et komplett energianlegg som sørger for bærekraftig kjøling og varme til den nye Laksefabrikken på Marøya i Nærøysund. Her gjenvinnes det blant annet årlig energi tilsvarende årsforbruket til et par hundre eneboliger.

- For SinkabergHansen var det naturlig å gå til vår lokale leverandør Rørvik Kulde, når vi skulle planlegge og prosjektere kjøleutstyr til vår nye fabrikk Laksefabrikken, sier Eskil Laukvik som er konsernleder fabrikk i SinkabergHansen.

Grønnere havbruksnæring

SinkabergHansen er kjent for å satse på energieffektive løsninger for å bidra til en grønnere havbruksnæring.

- At vi gjennom Rørvik Kulde har blitt introdusert for PTG og deres kompetanse innenfor kjøle-og kuldeteknikk, har vært en styrke for prosjektet. Laksefabrikken fremstår nå med gode løsninger, som kjøler vårt produkt og samtidig gir et fornuftig energibruk for alt som krever kjøling og varme. Vi tror det vil være en styrke for fremtiden at disse to firmaene nå slår seg sammen og forener sin kompetanse, avslutter han.