Magne Halland i Østerbø Maskin. Foto: Østerbø Maskin
Magne Halland i Østerbø Maskin. Foto: Østerbø Maskin

Østerbø Maskin kan no tilby Fjord Hybrid

Aggregateksperten Østerbø Maskin og hybridspesialisten Fjord Maritime har inngått et samarbeid om hybridløysingar.

Publisert

- Vi ser ein aukande etterspørsel etter ei standardisert hybridløysing som kan komplettere våre litande løysningar, fortel Magne Halland i Østerbø Maskin i ei pressemelding.

Østerbø kan no levere ein samla kraftpakke med strømaggregat, hybridpakke og overvaking. Ein slik optimalisert kraftpakke er inkludert overvaking og service til både havbruksnæringa og landbasert industri.

-Stig Kalvenes er operasjonsansvarleg hos Fjord Maritime og fortel at det var naturleg for dei å inngå avtale med Østerbø.

- Kompetansen og erfaringa deira innan straumaggregat er viktig for å skape den beste totalpakken til kundane våre. Både sjølve installasjonen og serviceoppfølginga i ettertid.

Satsar på service

- Vi har alltid hatt fokus på å yte god service til kundane og med Fjord Control kan vi no tilby 24/7-service, seier Halland.

- Frå eit felles servicesenter kan vi identifisere, feilsøke og rette brorparten av potensielle serviceoppdrag. Ved hjelp av dataovervaking kan vi vere i forkant på servicefronten og hindre nedetid. Eit slikt utvida servicetilbod er det fleire av kundane våre som har etterspurt. 

Systemskap. Foto: Østerbø Maskin
Systemskap. Foto: Østerbø Maskin

Sparer kostnader og aukar levetida

Ved kjøp og installasjon av straumaggregat i kombinasjon med batteripakke, blir gangtida til aggregatet redusert til eit minimum, heilt uavhengig av energitoppar og kor ein er i produksjonen, skriv dei.

- Ein får alltid maksimalt tal kW. pr. liter drivstoff, som igjen fører til at klimagassutsleppa blir minimert. Drivstoff-forbruket og servicebehovet blir kraftig redusert. Levetida til straumaggregatet mangedoblast.

Bra for kundane

Sjølv om samarbeidet ikkje er eksklusivt, er det mange fordelar med eit slikt samarbeid.

- Østerbø Maskin sin solide erfaring med straumaggregat og Fjord Maritime sin erfaring som marknadsleiande hybridleverandør gir kundane våre ein litande kraftpakke, avsluttar Halland.