Pasteurellose hos laks kan gi symptomer som byller i hud, ved brystfinne og indre organer og i noen tilfeller såkalt «blodøye», som vist på bildet. Foto: Hanne Nilsen, Veterinærinstituttet

Bekreftet for første gang i Norge

Veterinærinstituttet har nå for første gang bekreftet identifikasjon av Pasteurella skyensis fra syk oppdrettslaks i Norge.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Veterinærinstituttet rapporterte i juni 2020 om fremmarsj av en tidligere ukjent Pasteurella-variant i norsk oppdrettslaks. P. skyensis har tidligere bare blitt identifisert i forbindelse med sykdom i laks oppdrettet på vestkysten av Skottland.

-Funn av enda en ny Pasteurella-variant i norsk lakseoppdrett er urovekkende, og viser at det kan finnes et større reservoar enn tidligere antatt av sykdomsfremkallende Pasteurella i norske farvann. Dette understreker igjen behovet for mer kunnskap om disse bakteriene som er blitt et stort sykdoms- og velferdsproblem for den norske oppdrettsnæring i senere tid, sier seniorforsker Duncan Colquhoun ved Veterinærinstituttet.

Den nye varianten ble identifisert i bakteriologisk rutinediagnostikk ved Veterinærinstituttet, og identiteten bekreftet ved helgenomsekvensering av bakterien (sekvensering av helearvestoffet). Veterinærinstituttet har i de senere årene bygget opp teknologi og kapasitet som muliggjør rask identifisering av ukjente bakterier, og er nå i sluttføring av et prosjekt rettet mot kartlegging av den genetisk diversitet blant aktuelle fiskepatogene Pasteurella.

Veterinærinstituttet oppfordrer til innsendelse av mistenkte Pasteurella-isolater dyrket fra syke laks, for raskt og presis diagnose og for å skape best mulig oversikt av Pasteurella-situasjonen i felt.