Slik var vaksineomsetningen i august

Vaksineomsetningen til laks ble 45,9 millioner doser i august sammenlignet med 42,7 millioner doser i august 2022.

Det ble registrert en omsetning av 2,4 millioner vaksinedoser til ørret i august sammenlignet med 4,0 millioner doser i august 2022, melder Pharmaq.

Det ble registrert kjøp av 11,0 millioner doser ILA-vaksine i august sammenlignet med 7,2 millioner doser i august 2022. Totalt hittil i år er det omsatt 62,8 millioner doser ILA-vaksine, sammenlignet med 55,3 millioner doser i samme periode i 2022

Denne måneden ble det omsatt 26,1 millioner doser med PD-vaksiner, sammenlignet med 23,9 millioner doser i august 2022. Totalt hittil i år har det solgt 127,5 millioner doser av PD-vaksiner sammenlignet med 121,8 millioner doser i samme periode i 2022.

Se hele oversikten her.