Even Søfteland, sekretær PO3/4 Kunnskapsinkubator.

Er det sammenheng mellom lus i havbruk og lus på utvandrende villakssmolt?

- Havbruksnæringen i Vestland fylke fortviler over nok et nedtrekk av produksjonskapasitet. Nå viser det seg at innsatsen for å holde lusetallene lave i havbruksanleggene ikke gir mindre lus på den utvandrende villakssmolten. Snarere tvert imot.

Publisert Sist oppdatert

Det skriver Even Søfteland i PO3/4 Kunnskapsinkubator i en kronikk. Den er gjengitt under:

Havbruksnæringen i PO3 og PO4 gjør gjennom året, og spesielt hver eneste vår, en enorm innsats i å holde lusetallene så lave som mulig når villakssmolten vandrer ut av elvene. Ny sammenstilling av data fra havbruksanleggene og fra trål etter postsmolt i fjordene gir ikke den entydige sammenheng mellom antall fisk/antall kjønnsmodne hunnlus i havbruksanleggene og antallet lus som blir observert på utvandrende villaks-smolt fanget i trål i NALO-overvåkingen (Havforskningsinstituttet). 

Tabellen viser hvor mye fisk og voksne hunnlus det er samlet i havbruksanleggene per 1. mai, som er omtrent når villakssmolten starter å vandre ut av elvene i Sognefjorden (PO4), og hvor mye lus det er på laksesmolten Havforskningsinstituttet fanger i trål i ukene etter.
Sognefjorden og Sognesjøen

År Smolt trål Lus trål Snitt lus trål Fisk havbruk Lus havbruk Snitt
2012984724,82---
20139490,10---
20147250,0710 617 239448 6240,04
2015---7 486 8101 172 3120,16
2016---13 376 4271 172 3690,09
2017195490925,177 683 6331 270 0450,17
20184018242,0513 956 7851 367 7950,10
2019332826324,899 782 670977 3870,10
20202471410,5716 883 274791 7810,05
2021150235615,716 225 255470 2420,08
2022177189610,7116 103 1171 026 3240,06
202363048607,716 815 822328 9130,05

Kilder: https://metadata.nmdc.no/UserInterface/#/ (søk sognefj), innrapporterte tall fra havbruksaktørene til fiskehelsenettverkene, https://lusedata.no/) (Det ble ikke utført tråling i Sognefjorden i 2015 og 2016 av Havforskningsinstituttet, og samlede data fra havbruk er ikke samlet inn i 2012 og 2013.

Når en ser på tabellen over er det vanskelig å se et logisk mønster mellom antall fisk og lus i havbruk og antall lus en finner på utvandrende laksesmolt. I 2018 var det for eksempel nær 14 millioner fisk i havbruksanleggene i Sognefjorden og Sognesjøen som til sammen hadde nær 1,4 millioner voksne hunnlus på seg. Likevel ble det funnet lite lus på den utvandrende smolten. I 2023 var det derimot motsatt. Da var det bare 6,8 millioner fisk totalt i området, med til sammen 0,3 millioner voksne hunnlus. Likevel ble det funnet nær fire ganger mer lus på den utvandrende laksesmolten enn i 2018.

Dagens Trafikklyssystem, som enkelt forklart regulerer forholdet mellom lus i havbruksanleggene og lus på utvandrende laksesmolt, gir ikke svar på de nevnte forholdene. De faktiske tallene viser at det er mere lus annethvert år på den trålte smolten, men at dette er motsatt år av når det er mest fisk og lus i havbruksanleggene. Situasjonen gjør det vanskelig å se en entydig sammenheng mellom de to observasjonene av lus i havbruksanlegg og lus på utvandrende smolt. Vi ser også det samme mønsteret i Hardangerfjorden i PO3. År med mer fisk og mer lus i havbruk gir mindre lus på utvandrende villaks-smolt fanget i trål. 

Tabellen viser hvor mye fisk og voksne hunnlus det er samlet i havbruksanleggene per 1. mai, som er omtrent når villakssmolten starter å vandre ut av elvene i Hardangerfjorden (PO3), og hvor mye lus det er på laksesmolten Havforskningsinstituttet fanger i trål i ukene etter.
Hardangerfjorden

År Smolt trål Lus trål Snitt lus trål Fisk oppdrett Lus oppdrett Snitt
2012984104,1825 726 241937 7400,04
201362600,9721 352 349247 2210,01
201434200,5923 965 4151 264 8500,05
201511610979,4622 350 6801 871 2660,08
20161918224,3029 320 7973 454 8310,12
201728724878,6723 768 2171 520 0520,06
20182148994,2027 702 6491 214 2190,04
20195396861,2724 926 9431 209 1370,05
202025023699,4828 042 5781 395 4070,05
202173215 31620,9222 117 9131 269 9110,06
202265427434,1924 961 6411 693 7390,07
20231068147,6821 343 123739 7870,03

Kilder: https://metadata.nmdc.no/UserInterface/#/ (søk hardangerf), innrapporterte tall fra havbruksaktørene til fiskehelsenettverkene, https://lusedata.no/.

Forannevnte målinger tilkjennegir at kunnskapsnivået om årsak/virkning ikke godt nok fanges opp i dagens Trafikklyssystem. Fakta er at ingen produksjonsområder i Norge har klart å redusere antall lus mer effektivt enn havbruksaktørene i PO4 og PO3 det siste tiåret. Denne nedgangen beskrives også av både Mattilsynet og Veterinærinstituttet (s 171-174). Likevel ser det ikke ut til å gi noen effekt for utvandrende villaks-smolt, og fiskeriministeren mener at løsningen er å produsere enda færre fisk i havbruksanleggene i PO3 og PO4 (Vestland fylke). Men når færre fisk og færre lus i havbruk ikke ser ut til å gi mindre lus på villaks-smolten, stiller næringen spørsmål ved om vi er på riktig kurs. 

Det har kostet svært mye å klare å redusere lusetallene så mye som havbruksaktørene i PO3 og PO4 har gjort – både gjennom forebyggende tiltak, men også i form av avlusinger.

Avlusinger er en påkjenning for laksen vi har i merdene våre. Dødeligheten i sjø har økt som en følge av dette. Slik kan det ikke fortsette. Skal vi styrke forholdet mellom villaksen og havbruksnæringen kreves det en helt ny kunnskapsplattform enn den som i dag ligger i dagens Trafikklyssystem. Tiden er inne for å tenke nytt, og i betydelig grad styrke kunnskapsgrunnlaget rundt villaks og havbruk.