Mons Eivind Troland i Troland Lakseoppdrett sammen med salgssjef Robert Johansen i Previwo.

Slik har Troland Lakseoppdrett fått lave dødelighetstall

Troland Lakseoppdrett har tatt strategisk grep for all fisken som settes i sjø i Austevoll. Nå forlenger de avtalen med Previwo.

Publisert Sist oppdatert

Stembiont er et mikrobielt produkt som styrker fiskens helse. Troland Lakseoppdrett har brukt dette på all fisk i Austevoll siden 2020.

– Sammen med de andre tiltakene vi har implementert opplever vi god biologisk prestasjon og lave dødelighetstall på fisken, sammenlignet med hva som rapporteres for vårt produksjonsområde. Vi prøver å gi smolten de beste forutsetningene for å lykkes når den går i sjø, og ser på «Stembiont Vital» som en viktig del av vår strategi sier Mons Eivind Troland.

Previwo skriver i pressemeldingen at Troland har vært med dem siden starten i 2020 og de understreker at det er en anerkjennelse at de nå inngår en langsiktig avtale.

– De har vært en viktig samarbeidspartner og støttespiller siden vi lanserte Stembiont tilbake i 2020. Vi takker Troland Lakseoppdrett for tilliten og setter stor pris på samarbeidet, skriver de.

Troland Lakseoppdrett sammen med Previwo.