Teamet som skal inngå samarbeidet sier de ser frem til å få prosjektet i gang. Fra venstre: Malin Wilsgård Vónin Refa, Mikkel Pedersen Probotic AS, Lennart Nordhus Vónin Refa, Jan-Terje Jakobsen Midt-Troms Næringshage

Inngår samarbeid for å redusere rømningsfaren

Probotic og Vonin Refa inngår omfattende samarbeid for å redusere rømningsfaren, samt forlenge levetiden på nøtene.

Publisert Sist oppdatert

Gjennom forprosjektet “Notdokumentasjon” finansiert av Innovasjon Norge har bedriftene Probotic, Vónin Refa og Ballangen Sjøfarm sett på sine egne og sine kunders utfordringer og funnet flere muligheter og synergier rundt forbedring av nøter.

Forprosjektet er nå kommet så langt at Probotic og Vonin Refa har inngått samarbeid om utvikling av et bedre dokumentasjons verktøy spisset spesifikt mot not. Målet er å utvikle et brukervennlig og visuelt verktøy der alt som skjer med noten i dens levetid både dokumenteres og visualiseres på en enkel måte for alle involvert. Dette innebærer alt fra sertifikater, service, not-inspeksjoner og ulike operasjoner der noten har blitt mekanisk berørt, melder selskapene i en pressemelding.

I tillegg til dette ser partene på ytterlige samarbeid innen følgende felt: -automatisering og autonomisering av inspeksjoner på servicesenter ved bruk av maskinsyn. -standardisere rapportering og dokumentering. -standardisere et koordineringssystem til nøter for enklere reparasjoner og arbeid i felt. -Verktøy for soliditetsberegning av notlin -Verktøy for strekktesting av notlin. Probotic ser store synergier i å jobbe aktivt sammen med leverandører og produsenter av notlin.

- Vi ønsker alle å aktivt bidra for reduksjon av lakserømminger og minske fotavtrykket til næringen. Dette samarbeidet og dokumentasjons prosjektet passer perfekt inn under våre egne mål og prosjekter der vi jobber for å automatisere sjøfasen i oppdrett, og timingen kunne ikke vært bedre siden vi nå jobber med den digitale “frontend” siden av våre egne platformer. Her er det primært autonome og automatiske registreringer vi jobber med, så det å utvide dette til å blir noe mere og også inkludere manuelle registreringer i flere ledd vil være vinn vinn for alle, skriver de.

- Dette vil kunne koble dagens løsninger sammen med morgendagens der gode samhandlings og dokumentasjonsverktøy er viktig for en god “flyt” i en næring med mange ulike systemer, aktører og leverandører som i bunn og grunn jobber mye sammen, så dette blir virkelig spennende.

Kvalitetskoordinator i Ballangen sjøfarm, Kent David Pedersen sier dette er et av mange ledd i deres tunge satsing på aktiv forebygging av rømming og sier at bedre dokumentasjon for dagens og fremtidens løsninger er noe alle vil ha nytte av, både myndigheter, oppdrettere og leverandører.

Kvalitetskoordinator i Ballangen sjøfarm, Kent David Pedersen ser frem til å få på plass en Erfaringsdatabase.

Ballangen Sjøfarm har pr dags dato ingen registrerte rømminger fra sine anlegg og beviser således at det nytter med proaktivt arbeid. Ballangen Sjøfarm har jobbet aktivt med Probotic i mange år nå og har for øyeblikket Probotic's autonome drone ute under pilot-testing.

- Vi i Vónin Refa ser frem til å få på plass en erfaringsdatabase som vil kunne fungere som en “helsejournal” som følger noten gjennom hele livsløpet. En slik database vil være veldig viktig i forhold til å se forbedringspotensialer for nøter, både operasjonelt og konstruksjonsmessig. Næringshagen Midt-Troms (NHMT) har gjennom prosjekt Leverandørutvikling Havbruk Nord (LUHN) identifisert prosjektet som har ledet til dette samarbeidet. NHMT har ledet forprosjektet og vært en viktig fasilitator for å sparke samarbeidet i gang. Dette er et direkte resultat av LUHN sin satsning på utvikling av de tjenestene leverandørene har ovenfor oppdrettsnæringen, sier han.