Grete Adoff og Vidar Onarheim ser frem til en ny utgave av Sats Marint.
Grete Adoff og Vidar Onarheim ser frem til en ny utgave av Sats Marint.

Arrangerer Sats Marint i oktober

Sats Marint-konferansen blir arrangert i Bergen 12 – 13 oktober i Bergen.

Publisert

I 2019 kom rapporten «Kunnskapsgrunnlag for nye arter i oppdrett» ut som et kunnskapsgrunnlag for muligheten for oppdrett av andre arter enn laks og ørret. Rapporten ble laget etter oppdrag fra NFD / Norges forskningsråd. På Sats Marint i 2019 ble rapporten presentert og på årets konferanse i Bergen vil vi se på hvor langt vi er kommet når det gjelder nye arter fra produsenter og utviklingsprosjekter.

Konferansen tar for presenterer siste nytt om de mest kjente nye oppdrettsartene som kveite, torsk, steinbit og rensefisk i tillegg til nye arter som stør (Polarfisk) og rødspette. Vi ser en økende interesse for torskeoppdrett og flere kan vise til gode resultater, blant annet Havlandet Marin Yngel, norges største yngelprodusent. De vil foredra om sin utvikling, og i tillegg får vi presentert Purecod sine planer om landbasert oppdrett av torsk.

I en egen sesjon om lavtrofiske arter som skjell, børstemark og tare kan man bli oppdatert på forskningsprosjekter fra Havforskningsinstituttet, og EU-prosjektet AquaVita fra Nofima.

Aquaponics er en ny metode å drive oppdrett med sirkulærproduksjon av planter og fisk. EcuNor har drevet et utviklingsarbeid på denne typen oppdrett som de vil presentere på konferansen.

I en kommentar sier Grethe Adoff, programleder for Sats Marint at hun er svært fornøyd med den store bredden og kvaliteten på programmet for årets konferanse.

- Jeg gleder meg til å få høre siste nytt om dette spennende segmentet – nye arter i oppdrett. Konferansen blir i år arrangert for 17. de gang, og interessen for temaet har aldri vært større, forteller hun.