Seaweed Solutions har hentet 46 millioner kroner i frisk kapital.
Seaweed Solutions har hentet 46 millioner kroner i frisk kapital.

Seaweed Solutions hentet 46 millioner kroner

Seaweed Solutions, som driver taredyrking, har sikret seg 46 millioner kroner i ny finansiering fra World Wildlife Fund (WWF-US) og andre investorer. Dette vil bidra til at selskapet kan øke produksjonen og støtte opp under ambisjonen om å bli en ledende produsent av tare i Europa.

Publisert Sist oppdatert

For å lede ekspansjonen er Ole Christian Norvik blitt ansatt som administrerende direktør. Han har bred leder- og produksjonserfaring fra land- og sjøbasert havbruk i mer enn 20 år i selskaper som Mowi og NRS.

- Etter mange år i tradisjonelt havbruk ser jeg frem til å bli en del av den spennende og klimavennlige tareindustrien, og jobbe tett med det kompetente og erfarne teamet hos Seaweed Solutions. Jeg mener vi er godt posisjonert i en voksende sektor og har alle forutsetningene på plass for videre utvikling. Dette vil bidra til vi kan levere råvarer basert på tare i verdensklasse og støtte opp under bærekraftig vekst i den blå næringen fremover.» sier Norvik.

Styret er styrket med 3 nye styremedlemmer: David Buckeridge (Paine Schwartz, AstraZeneca), Kamel Gabriel El Khaloui (Scanbio, Diana) og Alex Mayer Wolf (Nidera) som representerer den største nye investoren.

- Våre nye styremedlemmer bringer strategisk og operasjonell kompetanse, og vil være viktige bidragsytere for at selskapet skal realisere sine vekstambisjoner. Deres brede erfaring fra respektive næringer vil kunne gi oss uvurderlig innsikt i arbeidet med å transformere Seaweed Solutions, sier Hallvard Muri, styreleder.

- Å bidra til en positiv innvirkning på havet er dypt forankret i alle som jobber for selskapet vårt. WWFs inntreden i Seaweed Solutions reflekterer også på flere vis selskapets visjoner. Vi er også svært tilfreds med å få en agri basert investor inn som strategisk aksjonær. Deres erfaring fra landbrukssektoren og frø virksomhet vil kunne gi verdifull innsikt for Seaweed Solutions, sier Pål Bakken, grunnlegger av Seaweed Solutions AS.

- Tareproduksjon i stor skala vil kunne bidra positivt i kampen for å håndtere planetens kombinerte klima- og natur krise, sier Paul Dobbins, seniordirektør for bærekraft investeringer og økosystemtjenester, ved WWF-US.

- Tare vokser raskt og absorberer CO2 og andre overflødige næringsstoffer i havet svært effektivt. Med minimal innvirkning på ferskvann eller land, kan det lave karbonavtrykk bidra til å dempe de verste konsekvensene av klimaendringer, samtidig som det gir en næringsrik kilde til mat for en voksende befolkning." «Men de mange fordelene taredyrking kan gi, vil bare være mulig ved å øke produksjonen. WWF bidrar med kapital til Seaweed Solutions for å støtte dem i å kunne levere bærekraftig mat og råstoff i en skala som vil ha en positiv innvirkning på både mennesker og planeten.»

Om Seaweed Solution AS

Selskapet ble grunnlagt i 2009 og det første som startet oppdrett av tare i Norge med en visjon om å muliggjøre storskala oppdrett til havs av tare. Seaweed Solutions AS er fullt integrert med frø- og frøplanteproduksjon i Trondheim og sjøvannsdrift på Frøya. Frem til i dag har selskapet investert 24,5 millioner euro i forskning og utvikling.