Trond Bjelland, daglig leder og gründer av Trygg Kurs, har i over 15 år levert kurs og rådgivning innen HMS, sikkerhetsopplæring, brann- og industrivern og førstehjelp. Nå får selskapet nye eiere.
Trond Bjelland, daglig leder og gründer av Trygg Kurs, har i over 15 år levert kurs og rådgivning innen HMS, sikkerhetsopplæring, brann- og industrivern og førstehjelp. Nå får selskapet nye eiere.

Trygg Kurs går sammen med svenske Presto – får mer kompetanse og større ressurser

Trygg Kurs, leverandør av HMS- og sikkerhetsopplæring, går sammen med Presto. – De gjorde et godt inntrykk på oss og har lagt en bra plan for fortsettelsen, og gjennom denne sammenslåingen får vi mer kompetanse i selskapet som vil komme våre kunder til gode, sier Lars-Erik Obst, deleier i Trygg Kurs.

Publisert

Fra 2014 til 2019 døde 135 personer i arbeidsplasser i Norge, innen landbruk, industri, transport og bygg og anlegg. Det viser en rapport fra Arbeidstilsynet.

- Kunnskap om sikkerhet med tanke på å arbeide forebyggende og mobilisering av ansatte ved en eventuell ulykke, er utrolig viktig og kan være avgjørende for å redde liv, sier Trond Bjelland, daglig leder og gründer av Trygg Kurs, som i over 15 år har levert kurs og rådgivning innen HMS, sikkerhetsopplæring, brann- og industrivern og førstehjelp.

Utvider

Presto utvider nå sin virksomhet i Norge og har kjøpt opp Trygg Kurs AS og TK Konsept AS, og vil etter oppkjøpet hvert år kurse mer enn 200 000 personer i hele Norden innen brann, førstehjelp og sikkerhet på arbeidsplassen.

– Det at vi nå blir en del av Presto vil styrke vår posisjon som en nasjonal totalleverandør, og det vil gi oss enda bedre forutsetninger for utvikling av ny teknologi og nye løsninger for våre kunder. Framfor alt føles det veldig bra og kunne tilby våre kunder enda mer kompetanse, sier Lars-Erik Obst og fortsetter:

– Arbeidstilsynets rapport slår fast viktigheten av å etablere en overordnet internkontroll med gode risikovurderinger, planlegging sammen med kompetanse og opplæring. Hver bransje har sine spesielle utfordringer som krever tilpassede tiltak.

Målet med fusjonen er å få opplæringsvirksomheten i Norge til å vokse ytterligere, både organisk og gjennom nye oppkjøp.

– Dette gjør at vi kan utvide vårt kurstilbud, nå ut til flere aktører, øke kunnskapen om livreddende tiltak og bidra til tryggere arbeidsplasser. Sammen skal vi gjøre vårt for å bidra til reell endring, sier Trond Bjelland.

Åpner nye avdelinger

Selskapet planlegger nå å gå fra fire avdelinger til åtte. I dag er det kontorer i Oslo, Asker, Kristiansand og Stavanger og i oktober åpner avdelinger i Grenland og Bergen.

– Vi har også startet planleggingen for oppstart i Trondheim og Tromsø for å styrke vår regionale tilstedeværelse. Vi har god vekst og vil trenge å ansette mange nye medarbeidere, sier Trond Bjelland.

Presto har allerede brannvernvirksomhet i Norge, men med kjøpet av Trygg Kurs etablerer man seg også i opplæringssegmentet.

– Dette blir en utrolig reise. Nå får vi i Presto være med å redde liv også i Norge – det er fantastisk. Vi har mange tanker og planer for fremtiden og det ser helt klart lyst ut. Vi er veldig glade for å ha Trygg Kurs med på laget vårt, sier Filip Bjurström, konsernsjef i Presto.