Nedsenkbare merder på lokalitet Gjerdinga.

SinkabergHansen bytter navn

Selskapet bytter nå navn til Sinkaberg.

Publisert

Det skriver selskapet i en pressemelding.

Det startet i 1977. På Marøya ved Nærøysund ble Finn Wilhelm Sinkaberg en norsk oppdrettspionér. Med konsesjon for matfisk var Sinkaberg Fiskeoppdrett et naturlig navnevalg. I går 13. juni fikk konsernet nytt navn – Sinkaberg AS – og tilhørende logo.

47 år tilbake i tid hadde den da 26 år gamle Finn Wilhelm en håndfull gode hjelpere med seg; for det som var grunnleggende enkel tilleggsnæring for familiens i hovedsak tradisjonelle omsetning av sild. 

I årene som fulgte både vokste og slanket virksomheten seg. Gjerne i takt med den nye oppdrettsnæringen. Et avgjørende steg ble tatt i 1997 da Sinkaberg gikk sammen med Bindalssmolt i nabokommunen, hvor Bjørn Berg-Hansen var gründer og leder.

Fusjonen i 1998 resulterte i selskapet som ansatte, kunder, marked og annet næringsliv helt frem til i dag har kjent som SinkabergHansen. 

– En naturlig overgang

26 år tilbake i tid, i 1998, var det om lag 75 medarbeidere i selskapet. Nå i 2024 nærmer antall ansatte seg 350, i hele verdikjeden fra befruktet rogn til videreforedlet matfisk. 

Et annet viktig punkt på konsernets tidslinje ble markert i mars 2023, da Bewi Invest overtok de 44,4 prosent som familien Berg-Hansen til da eide. Fortsatt innehar selskapet Sinkaberg Invest kontroll med 53,6 prosent av aksjene.

Dagens ledelse og styre ser skifte av navn og logo, samt tilhørende oppdatering av profil og ulike strategier, som en naturlig overgang. Foruten stabil og forutsigbar kurs for dagens ansatte og samarbeidspartnere, vil satsing på fiskevelferd, innovasjon og forbedrede driftsformer fortsatt være prioriterte felt i Sinkaberg.

 – Godt at styre og dagens eiere har samlet seg om en naturlig omprofilering og bekreftelse av våre etablerte strukturer og strategier. Målet er at Sinkaberg skal videreføre rollen som en lokalt forankret pioner og en fremtidsrettet aktør i norsk sjømatnæring. Nytt navn og ny logo er bare et steg i det langsiktige arbeidet med stadig å forbedre våre resultat innenfor alle avdelinger, sier konsernsjef Svein-Gustav Sinkaberg.