En samlet norsk sjømatnæring inviterer til plastseminar og ryddedugnad.

Sjømatnæringen med felles plastseminar og ryddeaksjon

I fjor samlet 2 000 frivillige over 20 tonn marint avfall under «Rein Hardangerfjord». Når verdens største opprydningsaksjon starter 14. september, inviterer en samlet norsk sjømatnæring til plastseminar og felles ryddedugnad.

«Me berre gjer det» lød oppfordringen fra Erlend Haugarvoll og Lingalaks i samtale med Kenneth Bruvik i Framtidshavet da sistnevnte kom med ideen om at man skulle rydde hele Hardangerfjorden for søppel i 2021. 

- Nå har en samlet norsk sjømatnæring latt seg inspirere av denne innstillingen. Torsdag 14. september innleder vi årets aksjon med et eget fagseminar om plast i Norheimsund. Sammen med Framtidshavet og Hold Norge rent skal vi løfte frem viktige problemstillinger knyttet til marint avfall, sier kommunikasjonssjef Henrik Wiedswang Horjen i Sjømat Norge i en sak på Sjømat Norge sin hjemmeside.

Horjen, som selv er havfadder og strandrydder, er koordinator for sjømatnæringens plastseminaret i Norheimsund. Seminaret arrangeres av Sjømat Norge, Råfisklaget, Sjømatbedriftene, Fiskarlaget, Pelagisk Forening, Sjømatrådet, Fiskebåt, FHF og Sildelaget.

Under fjorårets aksjon deltok 12 oppdrettsselskaper med 70 av til sammen 100 fartøy, i tillegg til en koordinert ryddeaksjoner der flere av sjømatorganisasjonene deltok. Totalt var det innsamlet mer enn 20 tonn søppel.

- Det hadde ikke vært mulig å løse et ryddeoppdrag av størrelse som «Rein Hardangerfjord» uten sjømatnæringens bidrag. Det er i samarbeidet den store kraften ligger og som gjør en ryddeaksjon av en slik størrelse mulig. Den kraften man kjenner på at hele samfunnet bidrar, det er det som gir håp. Med alle arbeidsbåtene og mannskapene gir sjømatnæringen et uvurderlig bidrag

Kenneth Bruvik, leder i Framtidshavet

Rein Hardangerfjord er en del av strandryddeuka, som i år er lagt til 8.-17. september. Da oppfordres alle i Norge til å være med en nasjonal dugnad for å samle inn marint avfall.

Henrik Horjen her fra WWFs TV-aksjon i 2020 som gikk til miljøet i havet

- Plast i havet er et alvorlig globalt problem som vi alle har et ansvar for å løse. For den norske sjømatnæringen et rent hav en forutsetning, så dette er et tema som engasjerer oss alle. I fjor viste «Rein Hardangerfjord» hvor mye vi kan få til sammen, så i år ønsker vi å være en enda tydeligere samarbeidsaktør, forklarer Horjen.

Seminaret starter med lunsj torsdag 14. september klokken 11.30 på Thon Hotel Sandven. Her er noen av dem som skal dele sin kunnskap om plast i havet:

  • Kenneth Bruvik, Framtidshavet
  • Nina Møgster, Lingalaks
  • Gunhild Bødtker, NORCE
  • Rune Gaasø, Ogoori
  • Eirik Langeland, NOSCA
  • Marte Brodal, Mørenot Aquaculture
  • Marte Haave, SALT
  • Eirik Oland, Handelens Miljøfond
  • Ole Morten Troland, ”Vendla” og Troland Lakseoppdrett

Takket være en enorm innsats fra akademia, forskning, frivillige og næringsliv utgjorde prosjektet «Rein Hardangerfjord» i 2022 verdens største opprydningsaksjon.

- Vi oppfordrer vi alle til å bli med oss på ryddedugnaden fredag 15. september, sier Horjen.