Tekmar går av stabelen 6. og 7. desember i Trondheim.

Arrangerer Tekmar nr. 20

Det er over 200 påmelde fire uker før Tekmar-konferansen settes i gang.

Publisert

Årets TEKMAR, som arrangeres i Trondheim 6. og 7. desember, har tittelen «Selvransakelse i lakseoppdrett – full fart med bremsene på i nye 20 år? Hvordan lytte til laksens behov og drive innovasjoner med klassisk og digital havbruksteknologi for å produsere flere kilo laks?».

- Vi er glade for at Fiskeri- og havminister Bjørnar Selnes Skjæran åpner årets TEKMAR-konferanse. Diskusjonen om grunnrenteskatt har preget høsten, og det blir spennende å se hva det konkluderes med når den tid kommer, og ikke minst om det fremstår som «klart» at vi skal vokse i laksenæringen. Skatteforslaget har bidratt til å sette prosesser i næringslivet på hold, ikke minst på investeringssiden. Gjennom sin 20-årige historie har TEKMAR vært med på både bølgetopper og -daler, og kjensgjerningen er at laksenæringen har «stått han av» og kommet seg videre, ikke minst som følge av den store innovasjonskraften som ligger i næringen. Vi ser frem også i år til å sette fokus på innovasjon i sjøbasert oppdrett, som vanlig i skjæringspunktet mellom biologi og teknologi, skriver arrangøren.

TEKMAR arrangeres i 2022 for 20. gang, og om en ser 20 år frem i tid har en kommet til 2042, det vil si kun 8 år før 2050, og visjonen om de 5 millioner tonn oppdrettslaks. Kjell Bjordal har i en mannsalder fulgt laksenæringen tett, og ser at samfunnskontrakten er i endring. Hans tanker for de kommende 20 år, og synspunkter om hvordan en som næring bør manøvrere, kan gi impulser til hvordan både oppdrettere, tilstøtende bransjer, samt myndigheter best kan rigge seg, for å være blant morgendagens vinnere og avgjørende bidragsytere.

Produksjonen av laks har det siste 10-året hatt en begrenset vekst målt i kilo, og en ser endog at i regioner ble det produsert flere kilo laks for ti år siden enn i dag. Den økonomiske utviklingen har som følge av høye laksepriser vært formidabel, men i selvransakelsens lys stiller professor Ragnar Tveterås spørsmålet ved om oppdrettere mangler en bærekraftig forretningsmodell. Er de produksjonsstrategier vi har de riktige? Er vi overbevist om at vi er på den riktige veien for å ta næringen videre, eller er det endringer i produksjonsmåten som kan gjøre oss bedre? Tiden kan være inne for å gjøre erkjennelser for å komme seg videre som næring.

Mer informasjon om bakgrunnen for årets TEKMAR, samt program, påmelding til konferanse og bestilling av stand gjøres på www.tekmar.no