Styreleder Frode Blakstad ( til venstre) som ble valgt på generalforsamlingen og som overtar for Paul Birger Torgnes (til høyre).
Styreleder Frode Blakstad ( til venstre) som ble valgt på generalforsamlingen og som overtar for Paul Birger Torgnes (til høyre).

Rekordår for Torghatten Aqua

Torghatten Aqua leverte i 2021 et årsresultat etter skatt på 180,7 mill kr som er det beste i selskapets tjuefemårige historie. Resultatet er en økning på 65 mill kr fra 2020, da resultatet ble 115,6 mill kr.

Publisert

Det ble ikke tatt utbytte, men hele årsresultatet ble overført til selskapets egenkapital, som en del av selskapets vekstplaner.

- Vi er godt tilfredse med resultatet, som posisjonerer selskapet på en meget god måte for de ambisiøse og konkrete planene konsernet har, både gjennom skolesatsingen i Campus BLÅ og landbasert oppdrett i Aquaculture Innovation, sier arbeidende styreleder Frode Blakstad.

Blakstad forteller at selskapet er nå på jakt etter en toppleder til å gjennomføre de operative og strategiske målene.

- Det er en spennende stilling for den som liker å skape utvikling, vekst og verdier i et selskap og en næring med enormt potensiale, sier Blakstad.

Torghatten Aqua AS er det tidligere «familieselskapet» Torgnes AS, hvor eierstrukturen ble åpnet for ansatte, lokalmiljø og andre investorer. 90 % av de ansatte benyttet seg av invitasjonen til å bli aksjonærer.I løpet av høsten inviteres lokalmiljøet og andre investorer til å bli med å videreutvikle selskapet.

Torghatten Aqua AS har overtatt 100 % av aksjene i Campus BLÅ Norsk Havbrukssenter AS og fusjonert inn dette selskapet. Hovedvirksomheten består i dag av tre satsingsområder innen blå sektor:

  • Campus BLÅ, utdanninger innen blå sektor (Videregående skole innen akvakultur og fiske/fangst, fagskole og kurssenter og planlagt folkehøyskole innen blå sektor)
  • Norsk Havbrukssenter (lakseoppdrett samlokalisert med SinkabergHansen, visningsanlegg og reiseliv)
  • Aquaculture Innovation (planlagt landbasert oppdrett/storsmolt, gjennom Helgeland Miljøfisk, Bulandet Miljøfisk og Vevelstad Settefisk)

Det ble i 2021 produsert 3.322 tonn laks på konsernets tillatelser. Selskapet har også investeringer innen annen næringsvirksomhet, og en vesentlig del av resultatet har de siste årene kommet fra disse investeringene.

Selv om reiselivsvirksomheten både i 2020 og 2021 ble sterkt preget av Covid-19 pandemien har selskapet hatt betydelig økning besøkstall og hadde i 2021 vel 32.000 besøkende.