Faggruppen for torsk i Sjømat Norge møtte nylig fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran sammen med flere næringsaktører, samt prosjektleder og styringsgruppeleder for Torskenettverket deltok.

Møtte Skjæran om torskeoppdrett

Faggruppen for torsk i Sjømat Norge hadde et møte med fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran hvor flere næringsaktører, sammen med prosjektleder og styringsgruppeleder for Torskenettverket deltok.

Publisert Sist oppdatert

- Det er positivt at ministeren og departementet er så tydelig på at man ønsker å legge til rette for torskeoppdrett. Torskenettverket er i god dialog med departementet om utfordringene i næringen, uttaler styringsgruppeleder Rune Eriksen i en pressemelding.

Videre skriver Eriksen at Torskenettverkets representanter oppfatter at statsråd Skjæran er opptatt av å støtte utviklingen av norsk torskeoppdrettsnæring. Oppdrett av torsk kan bli en viktig verdiskapende næring for Norge, et arbeid som krever langsiktighet og tålmodighet.

På møtet ble følgende problemstillinger drøftet;

  1. Rømming
  2. Kjønnsmodning og gyting i merd
  3. Sektormyndighet / forvaltning og utfordringer med endrede rammebetingelser i løpet av en søknadsperiode

Videre påpeker Eriksen at næringen står foran et gjennombrudd takket være avlsprogrammene som gjennom de siste 20 årene har vært drevet på initiativ fra myndighetene og Havlandet Marin Yngel.

- Det er bred politisk støtte i Norge for satsingen på nye marine arter, og flere torskeoppdrettere er nå i gang og har produksjon i sjø. For hver generasjon med torskeyngel, styrkes grunnlaget for vekst, understreker Eriksen

- Næringen har igangsatt en rekke prosjekter som bidrar til en dokumentering av erfaringene med torskeoppdrett. Det jobbes med Forskning- og Utviklingsprosjekter blant annet i forhold til gyting i merd, i samarbeid med Havforskningsinstituttet og Norges forskningsråd. Torskenettverket jobber også aktivt med å formidle kunnskap om «best practice», avslutter Eriksen.