Akvaveterinærenes forening arrangerer en høstkonferanse 14.-15. november i Tromsø.

Dødeligheten må ned – hva skal til?

I november går den tradisjonsrike høstkonferansen til Akvaveterinærenes forening av stabelen på Ishavshotellet i Tromsø.

Teksten under er skrevet av Den norske veterinærforening.

Fiskehelsepersonell har en nøkkelrolle i å bidra til at flere fisk overlever og har det bra mens den lever. 

Mye av årsaken til at fisken dør ligger i fiskens helsetilstand. Sykdommer, dårlige miljø og stress gjør fisken sårbar, slik at den ikke tåler håndtering, f.eks. i forbindelse med behandling mot lus. 

Det å legge til rette for at fisken holder seg frisk og har det bra, handler mye om grunnleggende sykdomsforebyggende arbeid. Dette har fiskehelsepersonell spesialkompetanse på, og vi må sørge for at vi blir hørt av både politikere, forvaltere og ikke minst selskapene som eier fisken. Rammevilkårene for næringen må i mye større grad ta utgangspunkt i fiskens behov enn de gjør i dag. 

Men det er også mye som kan forbedres innenfor de rammene vi har, og det ønsker vi å løfte frem på denne konferansen. Også mindre tiltak som man gjennomfører i dag kan få stor effekt over tid, spesielt tiltak som styrker biosikkerheten generelt i næringen. Det er ikke alltid så mye som skal til for å bedre situasjonen litt og litt.

I tillegg til mange spennende foredrag skal vi ha en panelsamtale om hvordan fiskehelsepersonell kan bidra til å øke overlevelsen til oppdrettsfisken. Her stiller administrerende direktør i Mattilsynet, flere representanter for næringen, akvaveterinærenes forening og FoU-miljøer. Hvilken rolle må fiskehelsepersonell ta, og hvilke verktøy kan ledelsen hos produsentene gi fiskehelsepersonell? Hvilke tiltak mener Mattilsynet er mest aktuelle, og kan de bidra til å støtte opp under fiskehelsepersonell sin posisjon og påvirkningskraft? Dette er spørsmål vi vil dykke ned i sammen med vårt kompetente panel. 

Målet med konferansen er å komme frem til noen handlingspunkter som kan bidra til å redusere dødeligheten, og som deltakerne kan ta med seg tilbake og sette ut i livet umiddelbart. Vår målgruppe er fiskehelsepersonell, men alle som interesserer seg for temaene vi tar opp kan melde seg på. Påmelding gjøres her: AVF høstkonferanse

Sist, men ikke minst, har vi i programkomiteen noen spennende overraskelser på lur for de som tar turen til Tromsø. Vi vet at dere jobber lange dager for at fisken skal få bedre helse og synes at dere fortjener noen sosiale og hyggelige dager. Det er alltid kjekt å møte gode kolleger, og det gode miljøet oss imellom er viktig for at unge nyutdannede skal ønske å gå inn i denne bransjen og at vi kan støtte og løfte hverandre – selv om vi har mange ulike roller og synspunkter.