Sier nei til løsningssum fra Salmar

NTS-aksjonærer aksepterer ikke prisen på aksjen ved tvangsinnløsning fra Salmar.

Salmar kjøpte selskapet NTS i løpet av 2022. Selskapet har nå besluttet tvangsinnløsning av de resterende aksjene i NTS. Salmar eier i dag over 90 prosent av aksjene i selskapet, og kjøpte selskapet til en pris på 75,48 kroner per aksje. Dette er også løsningsprisensom er tilbudttil de 1000 aksjonærene som er igjen i selskapet. De 1000 aksjonærene representerer om lag sju prosent av selskapet.

- I hele salgsprosessen av NTS, fryktet jeg at aksjonærene ville tape. Og jeg har fått rett. Salmar fikk kjøpt NTS på billigsalg. Så vi mener det er all grunn til å kreve en høyere pris enn det Salmar til slutthar foreslått åbetale for aksjenei tvangsinnløsningen, påpeker Odd R. Øie i en pressemelding.

Det er selskapet Amble investment, som eies av Øie og hans familie, som har tatt initiativ til å avslå den tilbudte løsningssummen. Med seg har han først og fremst Guntvedt Holding, ved Hans Martin Storø. De håper å få med seg flest mulig av de andre aksjonærene i prosessen som advokatfirmaet Selmer har fått i oppdrag å gjennomføre.

- MOWI ønsket å kjøpe NTS til 127,50 per aksje. Jeg er misfornøyd med at aksjonærene nå sitter igjen med 75 kroner etter salget til Salmar, sier Øie.Øie opplyser at alle gjenværende aksjonærer kan sende en bekreftelse til Selmer på at de vil være med på kravet. Ifølge melding i Brønnøysundregistret, må innsigelser eller avslag på løsningssummen meldes innen 6. mars.