Selskapet holder sine tidligere kommuniserte volumanslag for 2022 uforandret. Forventet slaktevolum for Norge er 175 000 tonn, for Island 16 000 tonn og for Skottland 46 000 tonn. Illustrasjonsfoto: Salmar
Selskapet holder sine tidligere kommuniserte volumanslag for 2022 uforandret. Forventet slaktevolum for Norge er 175 000 tonn, for Island 16 000 tonn og for Skottland 46 000 tonn. Illustrasjonsfoto: Salmar

Salmar: - Rekordhøye laksepriser har bidratt til det sterke resultatet

SalMar hadde en operasjonell EBIT på 1 262 millioner norske kroner i første kvartal 2022, opp fra 890 millioner i foregående kvartal og 627 millioner i første kvartal i fjor.

Publisert

Det ble slaktet totalt 45.000 tonn i kvartalet. Det gir sterke 28,02 kr per kg i operasjonell EBIT. Tilsvarende tall for fjerde kvartal 2021 var 15,78 kr per kg og for første kvartal 2021 NOK 17,02 per kg.

- Våre ansatte har igjen levert imponerende prestasjoner i form av førsteklasses kvalitet på produktene og svært gode operasjonelle og finansielle resultater. Midt-Norge, og spesielt Nord-Norge, rapporterte sterke biologiske og operasjonelle prestasjoner og aktivitetene på Island viste solide resultater som følge av god prisoppnåelse og stabilt kostnadsnivå, sier Linda Litlekalsøy Aase som 9. mai i tiltrådte som ny konsernsjef i SalMar.

- Rekordhøye laksepriser har også bidratt til det sterke resultatet, den gjeldene markedsituasjonen svekker derimot det finansielle resultatet i segmentet salg og industri på grunn av prisnivået på kontrakter. Den underliggende driften i kvartalet isolert er bedre enn foregående kvartaler, sier Aase.

Linda Litlakalsøy Aase, konsernsjef i SalMar. Foto: Salmar
Linda Litlakalsøy Aase, konsernsjef i SalMar. Foto: Salmar

Som et ledd i sin vekststrategi, lanserte SalMar i første kvartal et frivillig tilbud om å kjøpe alle utestående aksjer i NTS ASA. Akseptfristen for budet gikk ut i slutten av april hvor det ble mottatt aksept for totalt 52,7 prosent av aksjene i NTS. SalMar er fornøyd med oppslutningen av aksepter, som gjør at NTS vil bli et datterselskap av SalMar ved gjennomføring av tilbudet. Forutsatt at Tilbudet gjennomføres, vil SalMar oppfylle tilbudsplikten med et kontanttilbud på de resterende aksjene i NTS i tråd med gjeldene rett.

Samme utbud av laks

SalMar skriver at de er optimistisk med tanke på fremtiden for akvakulturnæringen og forventer at det totale utbudet av laks vil være på samme nivå i 2022 som i 2021.

- SalMar forventer tilsvarende kostnadsnivå, lavere slaktevolum og en kontraktsandel på rundt 60 % i andre kvartal 2022. Kontraktsandelen i andre kvartal er høyere enn normalt som følge av lavere slaktevolum, skriver de.

Selskapet holder sine tidligere kommuniserte volumanslag for 2022 uforandret. Forventet slaktevolum for Norge er 175 000 tonn, for Island 16 000 tonn og for Skottland 46 000 tonn. Kontraktsandelen for året 2022 er rundt 35 prosent.