- Solid drift og sterke biologiske prestasjoner i vår norske virksomhet bidro til reduserte kostnader og gode marginer, sier konsernsjef Gustav Witzøe. Foto: SalMar
- Solid drift og sterke biologiske prestasjoner i vår norske virksomhet bidro til reduserte kostnader og gode marginer, sier konsernsjef Gustav Witzøe. Foto: SalMar

Sterkt av SalMar

Tatt i betraktning et krevende kvartal preget av covid-19, er det solide tall SalMar leverer i sitt andrekvartalsregnskap.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

SalMar leverte på konsernnivå (ASA) et operasjonelt driftsresultat (EBIT) på 882 millioner kroner i andre kvartal 2020, ned fra 990 millioner kroner i samme periode i 2019.

Den norske virksomheten leverte et operasjonelt driftsresultat (EBIT) på 912 millioner kroner i andre kvartal 2020, ned fra 964 millioner kroner i samme periode i 2019.

Samlede driftsinntekter utgjorde i overkant av 3,3 milliarder kroner i kvartalet, en økning på 0,4 prosent fra andre kvartal i 2019.

SalMar slaktet 40 900 tonn i kvartalet, mot 41 400 tonn i tilsvarende periode i fjor.

Det operasjonelle driftsresultatet per kilo endte på 21,56 kroner per kilo i andre kvartal i år, ned fra 23,90 kroner per kilo i andre kvartal i fjor.

- SalMar-konsernet har lagt bak seg nok et sterkt kvartal, til tross for vedvarende turbulens og usikkerhet i det globale laksemarkedet som følge av koronapandemien. Solid drift og sterke biologiske prestasjoner i vår norske virksomhet bidro til reduserte kostnader og gode marginer, sier konsernsjef Gustav Witzøe i SalMar i en børsmelding.

Han forklarer den vel to kroners nedgangen i EBIT/kg i hovedsak med at den gjennomsnittlige spotprisen på laks i perioden (NASDAQ Salmon Index) var NOK 4,85 lavere enn i samme periode i 2019.

- Marginfallet ble imidlertid dempet av lavere kostnader på slaktet volum.

Segment Midt-Norge

Sterk biologisk og operativ ytelse har gitt et sterkt resultat.

  • EBIT/kg i Q2: 24,92 kr (29,73 kr i Q2 2019)
  • EBIT/kg i H1: 28,77 kr (28,10 kr i H2 2019)

- Segment Midt-Norge leverer igjen et sterkt resultat, og høster fruktene av operasjonelt fokus og solide biologiske prestasjoner. Generasjonen med fisk som har stått for majoriteten (80 %) av volumet i kvartalet, satt i sjøen våren 2019, har vist svært gode prestasjoner og bedre enn foregående generasjoner, heter det.

I tredje kvartal starter slakting av generasjonen satt i sjøen høsten 2019.

SalMar forventer kostnader på tilsvarende nivå for Segment Midt-Norge i tredje kvartal, samt et noe økt slaktevolum, sammenlignet med andre kvartal.

Segment Nord-Norge

  • EBIT/kg i Q2: 20,16 kr (21,80 kr i Q2 2019)
  • EBIT/kg i H1: 24,68 kr (22,45 kr i H2 2019)

- Segment Nord-Norge leverer et meget godt resultat. Andelen av høst 2018- generasjonen som ble slaktet i andre kvartal har vist god biologisk utvikling og lavere kostnader. Prisoppnåelsen ble imidlertid noe påvirket av et høyt slaktevolum tidlig i perioden, da prisene var på sitt laveste.

I tredje kvartal starter slakt av vår 2019-generasjonen, og som følge av noe svakere prestasjoner på denne fisken forventer SalMar noe høyere kostnader og et lavt slaktevolum sammenlignet med andre kvartal.

Segmentet Salg og prosessering

For segmentet Salg og prosessering har tredje kvartal vært preget av høy markedsusikkerhet som følge av koronapandemien, og volatile spotpriser på laks.

- Til tross for dette leverte segmentet et godt resultat i perioden, med god disponering av spotsalg og bedret kapasitetsutnyttelse som følge av høyere volum til slakteriet. Lavere spotpriser ga samtidig positivt bidrag fra kontraktsalg, skriver SalMar.

Segmentet oppnådde et driftsresultat på NOK 70 millioner, sammenlignet med et nullresultat i andre kvartal 2019.

Kontraktsandelen var på 30 prosent i kvartalet. For tredje kvartal og 2020 som helhet er andelen på 25 prosent, med priser som er noe høyere enn nivået i 2019.

God tro på fremtiden

- Spredningen av koronaviruset og de medfølgende smittebegrensede tiltak som har blitt iverksatt over hele verden har skapt økt markedsusikkerhet. SalMar er imidlertid godt rigget til å håndtere slike kriser, da selskapet har god finansiell fleksibilitet og kapasitet til å videreforedle produkter lokalt før de sendes ut i verden. Selv om fremtiden er usikker, så har SalMar stor tro på veien videre for havbruksnæringen, understreker de.

Selskapet forteller de derfor opprettholder sine pågående investeringsprogrammer, for å sikre utvikling av det de kaller en allerede robust plattform for videre vekst.

- I august 2020 kjøpte SalMar i overkant av 8 000 tonn i økt MTB kapasitet ved trafikklysauksjonen, noe som underbygger vår sterke tro på fremtiden til havbruksnæringen. Styret mener SalMar har et godt grunnlag for fortsatt positiv utvikling, både innenfor havbasert og tradisjonell oppdrettsvirksomhet.

SalMar opprettholder forventningene om et slaktevolum på 152 000 i Norge i 2020, hvorav 103 000 tonn i region Midt-Norge og 49 000 tonn i region Nord- Norge, og 12 000 tonn på Island.