Segment Midt-Norge og Nord-Norge fortsetter å levere gode resultater for SalMar drevet av stabilt gode biologiske prestasjoner og god prisoppnåelse. Foto: SalMar
Segment Midt-Norge og Nord-Norge fortsetter å levere gode resultater for SalMar drevet av stabilt gode biologiske prestasjoner og god prisoppnåelse. Foto: SalMar

Dette trekker ned resultatet for SalMar

Det som trekker ned kvartalsresultatet til SalMar er det svake EBIT-resultatet fra salg og industri. Konsernsjef Gustav Witzøe skriver at de undervurderte laksen og markedet. 

Publisert Sist oppdatert

SalMar hadde i andre kvartal et operasjonelt driftsresultat (EBIT) på 661 millioner kroner, opp fra NOK 627 millioner sammenlignet med forrige kvartal.

Slaktevolumet for kvartalet på 36 600 tonn gir en operasjonell EBIT per kilo på
NOK 18,05.

Konsernsjef Gustav Witzøe sier at solid håndverk som har gitt gode biologiske prestasjoner har vært nøkkelen for
de sterke segmentresultatene både i Midt og Nord-Norge i andre kvartal.

- Det som trekker ned for oss i kvartalet er det svake EBIT-resultatet fra salg og industri. Ved inngangen av året hadde vi dessverre et langt mørkere syn på markedet og lakseprisen enn det som har viste seg å bli tilfellet. Det at vi faktisk undervurderte laksen, og markedet, er hovedårsaken til at vi i dag – totalt sett - ikke leverer et godt nok resultat. På den positive siden har den siste tids utvikling vist oss hvor sterkt laksemarkedet er og vi er optimister i forhold til en fortsatt sterk markedsutvikling fremover, poengterer han.

Segment Midt-Norge og Nord-Norge fortsetter å levere gode resultater drevet av stabilt gode biologiske prestasjoner og god prisoppnåelse.
Salg og industri leverte et svakere resultat enn sammenlignbare perioder. Dette skyldes i hovedsak negative bidrag fra fastpriskontrakter på grunn av stigende spotpriser på laks, og engangskostnader relatert til ferdigstillelse og planlagt oppstart av det nye slakteriet InnovaNor og utvidelse av Vikenco.
Icelandic Salmon fortsetter den positive utviklingen fra forrige kvartal med god underliggende drift, bedre biologiske prestasjoner og god prisoppnåelse på solgt laks.
For første halvår som helhet leverte SalMar-konsernet en operasjonell EBIT på nok 1 289 millioner, mot NOK 1 947 millioner i samme periode året før. Nedgangen skyldes i hovedsak redusert slaktevolum for den norske virksomheten.

Sikret kapital til videre vekst

I april gjennomført SalMar en vellykket plassering av et senior usikret grønt obligasjonslån på 3 500 millioner kroner med forfallsdato 22. januar 2027. Obligasjonen ble notert på Oslo Børs 22. juli 2021.
SalMar gjennomførte også en rettet emisjon med bruttoproveny på 2 709 millioner kroner i begynnelsen av juni, gjennom utstedelsen av 4,5 millioner nye aksjer.
- Dette har gitt SalMar ytterligere fleksibilitet og underbygger vår vekststrategi med strategiske oppkjøp og investeringer langs hele verdikjeden. Vi ser på kjøp av laksekonsesjoner, oppkjøp av selskaper, og organiske investeringer i smoltproduksjon, kystnær oppdrett samt slakteri- og videreforedlingsaktiviteter, sier konsernsjef Gustav Witzøe.
Oppgraderingen av Vikenco som er SalMars slakteri og videreforedlingsanlegg i Møre og Romsdal, ble ferdigstilt og satt i drift i løpet av andre kvartal. Byggingen av SalMars nye slakteri- og prosesseringsanlegg i Nord-Norge, kalt InnovaNor er i sluttfasen og vil være i drift fra fjerde kvartal i år.
I mai 2021 ble endelig investeringsbeslutning for bygging av nytt smoltanlegg i Midt-Norge, Tjuin, vedtatt og bygging er nå påstartet.
SalMar kunngjorde hhv. 1. juli og 25. august at de har kjøpt eierandeler i Nekton Havbruk AS og Refsnes Laks AS som samlet gir SalMar 5 500 tonn økt MTB for produksjon av laks i Midt-Norge.

Tilbud på utestående aksjer i Norway Royal Salmon

20. august 2021 annonserte SalMar at man har til hensikt å fremsette et frivillig kontanttilbud om å kjøpe alle utestående aksjer i Norway Royal Salmon for NOK 270 per aksje.
Norway Royal Salmon og SalMar har flere overlappende industrielle aktiviteter, både i Nord-Norge, Vestfjordene på Island og offshore. En sammenslåing vil gjøre det mulig å realisere store synergier.

Høydepunkter for andre kvartal:
* Solid håndverk og gode biologiske prestasjoner ga sterke resultater i både
oppdrett Midt-Norge og Nord-Norge i kvartalet
* Negativt bidrag fra fastpriskontrakter og økte kostnader i forbindelse med
ferdigstillelse og oppstart av InnovaNor og utvidelse av Vikenco svekker
resultatet fra Salg og industri
* Total operasjonell EBIT for perioden inkludert Icelandic Salmon var NOK 661
millioner og 18,05 NOK per kilo. For Norge alene var operasjonell EBIT NOK
633 millioner og 18,44 NOK per kilo
* Oppgradering av Vikenco er ferdigstilt, mens InnovaNor er i sluttfasen med
forventet oppstart i Q4 2021
* Gode operasjonelle prestasjoner og økt prisoppnåelse forbedrer resultatet
fra Icelandic Salmon
* SalMar opprettholder forventningen om et slaktevolum for 2021 på 163 000
tonn for Norge og 14 000 tonn for Island
* SalMar sikret finansiering for videre bærekraftig vekst gjennom vellykket
utstedelse av grønn obligasjon og rettet emisjon
* Endelig investeringsbeslutning vedtatt i mai og bygging påstartet for nytt
smoltanlegg i Midt-Norge, Tjuin