Det nye slakteriet- og videreforedlingsanlegget i Nord-Norge, InnovaNor, vil være i drift i løpet av Q4 2021. Foto: SalMar

Rekordslakt, men kostnader i salgssegmentet trekker litt ned

Tredjekvartal bød på rekordvolumer, men økte kostnader knyttet i salg og industri-segmentet svekker resultatet noe.

Publisert Sist oppdatert

Konsernet omsatte for 4,02 mrd kroner i kvartalet, mot 2,93 mrd i samme kvartal i fjor.

Total operasjonell EBIT for perioden var 748 mill kr, mot 647 mill kr i Q3 2020.

Slaktevolumet for kvartalet var på 52 100 tonn.

EBIT/kg endte på 14,35 kr (17,46 kr/kg).

Høydepunkter

  • Selskapet skriver i børsmeldingen at for oppdrett Nord-Norge fikk man solide resultater drevet av sterke biologiske prestasjoner og solid håndverk.
  • Oppdrett Midt-Norge hadde stabil utvikling og gode resultater.
  • Segmentet salg og industri har hatt rekordhøy aktivitet ved slakteri- og videreforedlingsanleggene, men økte kostnader svekker resultatet her.
  • Icelandic Salmon fremviste stabil kostnadsutvikling, men lavere spotpris og engangskostnader relatert til merkevare- og produktutvikling svekker resultatet.
  • SalMar øker volumguidingen sin for 2021 i Norge med 6 000 tonn til 169 000 tonn som følge av sterk utnyttelse av økt produksjonskapasitet.
  • De forventer økt slaktevolum i 2022, Norge 175 000 tonn, Island 16 000 tonn og Skottland 46 000 tonn.
  • Ellers melder de at de øker produksjonskapasiteten i Midt-Norge gjennom kjøp av eierandeler i Nekton Havbruk AS og Refsnes Laks AS som samlet har 5 500 tonn MTB for produksjon av laks i Midt-Norge.
  • Det nye slakteriet- og videreforedlingsanlegget i Nord-Norge, InnovaNor, vil være i drift i løpet av Q4 2021.
  • De har også inngått strategisk partnerskap med Aker for å skape oppdrettsvirksomhet til havs. Satsingen skal skje i det nye selskapet, SalMar Aker Ocean, som vil videreføre og forsterke SalMars nåværende virksomhet innen havbasert oppdrett.

Fornøyd med oppdretts-delen

- Vi er særlig fornøyde med resultatene fra oppdrett i kvartalet, og som alltid er det god og solid drift på laksens betingelser kombinert med godt håndverk fra våre ansatte som har gjort dette mulig. Dette kvartalet har vi også tatt store og viktige strategiske grep som vil gjøre det mulig for SalMar å vokse videre. Vi har gjennomført strategiske oppkjøp i verdikjeden, vi er i ferd med å ferdigstille vårt nye prosessanlegg i nord, og vi har innledet samarbeid med Aker som vil styrke vår satsing på havbasert oppdrett, sier konsernsjef Gustav Witzøe, i børsmeldingen.

- Segment Midt-Norge og Nord-Norge fortsetter å levere solide resultater drevet av stabilt gode biologiske prestasjoner og solid håndverk fra ansatte. I tredje kvartal er prestasjonen særlig god fra Nord-Norge med vesentlig lavere kostnadsnivå enn tidligere, heter det videre.

Salg og industri har hatt høy aktivitet gjennom kvartalet, men økte kostnader i forbindelse med logistikk og andre innsatsfaktorer svekker resultatet i kvartalet.

Icelandic Salmon

- Icelandic Salmon fortsetter den positive utviklingen fra forrige kvartal med god underliggende drift, men lavere spotpris og engangskostnader relatert til merkevare- og produktutvikling svekker resultatet, heter det.

EBIT/kg endte på 2,02 kr, mot minus 128,81 kr i same kvartal i fjor.

Slaktevolumet var 2400 tonn (1 700 tonn)

Scottish Sea Farms

Her bød gjellehelseproblemer på en del utfordringer i kvartalet, som igjen ga mye prematur utslakting.

Slaktevolumene endte på 10 100 tonn (8 100 tonn).

EBIT/kg ble 7,93 kr (12,45)

- Gode vekstutsikter

Det er forventet moderat økning i global etterspørsel etter atlantisk laks i 2022. Covid-19 gir fortsatt økt markedsusikkerhet, men årets ni første måneder har vist hvor sterk laksemarkedet er. Utrulling av vaksiner i hele verden gir dessuten god grunn til å være optimistisk om fremtiden.

SalMar øker forventningene om et slaktevolum for 2021 i Norge med 6 000 tonn til 169 0000 tonn og reduserer guiding på Island til 12 000 tonn og til 33 000 tonn i Skottland.

Det forventes stabilt kostnadsnivå og høyere samlet volum i fjerde kvartal enn i tredje kvartal.

SalMar forventer en kontraktsandel på rundt 25 prosent for fjerde kvartal 2021.

Man forventer videre vekst i slaktevolum i 2022.

- Selskapet forventer 6 000 tonn økning i Norge til 175 000 tonn. 4 000 tonn økning på Island til 16 000 tonn og 13 000 tonn økning til 46 000 tonn i Skottland forutsatt gjennomføring av oppkjøpet på Shetland blir godkjent av konkurransemyndighetene, skriver de.