Illustrasjonsfoto fra Salmars slakteri på Frøya. Foto: Therese Soltveit

Rekordhøyt slaktevolum for SalMar

SalMar hadde en operasjonell EBIT på 890 millioner kroner i fjerde kvartal 2021, opp fra 748 millioner i forrige kvartal. Selskapet slaktet totalt 56 400 tonn, som tilsvarer en operasjonell EBIT på 15,78 kroner per kilo.

Publisert Sist oppdatert

Det kommer frem i en børsmelding fra selskapet fredag.

- Teamet vårt har levert imponerende resultater på mange viktige områder, dette har resultert i rekordhøyt slaktevolum i fjerde kvartal og i året som helhet som følge av svært god utnyttelse av den økte produksjonskapasiteten. Resultatene i fjerde kvartal er svekket av høyere kost knyttet til håndtering av biologiske utfordringer og svak prisoppnåelse. Dette viser at det fremdeles er rom for forbedringer langs hele verdikjeden, sier SalMars konsernsjef Gustav Witzøe.

I fjerde kvartal fortsetter segment Nord-Norge å levere et svært godt resultat for selskapet, basert på gode biologiske og operasjonelle prestasjoner. Segment Midt-Norge hadde et rekordhøyt volum i kvartalet, men høyere kost knyttet til biologiske utfordringer påvirker resultatet negativt.

Økt slaktevolum gav høy aktivitet for segment salg og prosessering, men resultatet er likevel noe svakere enn før, som følge av lavere prisoppnåelse i perioden.

Icelandic Salmon fortsetter den positive utviklingen fra forrige kvartal, med gode underliggende resultater i driften. Selskapet lanserte sitt nye varemerke i august, og SalMar skriver at man ser allerede nå tegn på forbedret prisoppnåelse som er med på å styrke resultatene.

Tradisjonelt og eksponert oppdrett

SalMar skriver at de har som ambisjon å være ledende både innenfor det tradisjonelle kystnære havbruket, så vel som i oppdrett i mer eksponerte områder både innaskjærs og i åpent hav.

- Vi planlegger betydelige investeringer i 2022 for ytterligere å styrke vår plattform for bærekraftig vekst. Vi forventer å investere 2,1 milliarder kroner i vår verdikjede fordelt på alle våre regioner og segmenter i 2022, hvor hoveddelen er investeringer som vil gi oss økt kapasitet og fleksibilitet til videre volumvekst, sier Witzøe.

Forventer høyere slaktevolum i alle segmenter i 2022

Det er forventet lav økning i global produksjon av atlantisk laks i 2022. Covid-19 gir fortsatt økt markedsusikkerhet, men 2021 og starten av 2022 har vist hvor sterkt laksemarkedet er med god etterspørsel etter laks.

SalMar skriver at det forventes noe lavere kostnadsnivå og lavere slaktevolum i første kvartal 2022, men for året 2022 som helhet forventes økte slaktevolumer i alle regioner. Guidingen for Norge er på 175 000 tonn og Island 16.000 tonn.

- I vårt tilknyttede selskap i Skottland forventer vi å slakte 46 000 tonn, skriver selskapet.

SalMar skal fremsette tilbud om utestående aksjer i NTS

14 februar 2022 annonserte SalMar at de skal fremsette et frivillig tilbud om å kjøpe alle utestående aksjer i NTS ASA. Tilbudet verdsetter NTS sin egenkapital til om lag NOK 15,1 milliarder eller 120 NOK per aksje. Mer enn 50 % av NTS sine aksjonærer har avgitt forhåndsaksepter til tilbudet. Vederlaget for tilbudet vil være en kombinasjon av kontantvederlag og aksjer, og SalMar vil kalle inn til en ekstraordinær generalforsamling å bl.a. vedta kapitalforhøyelsen knyttet til utstedelse av vederlagsaksjer for oppgjør av tilbudet.