Frode Arntsen, konsernsjef i SalMar er godt fornøyd med den operasjonelle driften og resultatet.

Endrer slaktevolumer etter angrep av perlesnormaneter

SalMar leverte et kruttsterkt fjerde kvartal. Likevel er det noen utfordringer som gjør seg gjeldende for produksjonen i Norge.

Publisert Sist oppdatert

Torsdag kom SalMar med sin kvartalsoppdatering for fjerde kvartal i 2023. I den skriver selskapet at kvartalet markerer slutten på et meget solid år for SalMar.

- Selskapet passerte flere strategiske milepæler, styrket sin finansielle posisjon og demonstrerte sterk operasjonell drift gjennom året, skriver de.

Operasjonell EBIT for konsernet endte på 2 158 millioner kroner i fjerdekvartal. Slaktevolumet var 83 100 tonn og operasjonell EBIT per kg var 26 kroner. I Norge slaktet selskapet 73 600 tonn med en operasjonell EBIT per kg på 28,8 kroner.

- Som følge av vellykket integrasjon av NTS, NRS og SalmoNor, sterke prestasjoner av ansatte og god drift ble 2023 et nytt rekordår for SalMar. Konsolidert slaktevolum økte med 31 prosent til 254 100 tonn og operasjonell EBIT endte på 8 088 millioner kroner som resulterte i en operasjonell EBIT per kg på 31 kroner, skriver SalMar.

Basert på gode resultater i 2023 og den sterke finansielle posisjonen innstiller styret i selskapet på et utbytte på 35 kroner/aksje for regnskapsåret 2023.

- Imponerende resultater

Frode Arntsen, konsernsjef i SalMar, sier selskapet nok en gang har prestert godt og levert imponerende resultater, både når det gjelder operasjonell drift, synergirealisering og gjennomføring av strategiske prosesser. 

- Jeg er stolt over våre dedikerte og dyktige ansatte og den kraften som SalMar-organisasjonen har vist gjennom hele 2023, sier han.

Segmenter

  • SalMars oppdrettsvirksomhet i Norge oppnådde sterke resultater igjennom året, drevet av robust og effektiv operasjonell drift. Manetangrep resulterte imidlertid i høyere kostnader per kg i fjerde kvartal.
  • Salg og Industri opprettholdt solid drift, og viser fram sin styrke og fleksibilitet i slakteri- og videreforedlingsanleggene.
  • Icelandic Salmon måtte håndtere biologiske utfordringer i begynnelsen av fjerde kvartal, som tidligere rapportert. Dette påvirket resultatene negativt.
  • Arctic Offshore Farming ble en del av SalMar Aker Ocean i oktober 2023, og SalMar Aker Ocean har derfor nå to semi-offshoreanlegg i drift. Arctic Offshore Farming startet slakting i fjerde kvartal.
  • Scottish Sea Farms hadde nok et utfordrende kvartal og svake resultater, men forholdene i Skottland viser tegn til bedring.

Fremtidsutsikter

For 2024 endrer SalMar slaktevolum for Norge til 237 000 tonn som følge av angrep av perlesnormaneter. 

Volumguidingen for året er ellers uendret med 7 000 tonn fra SalMar Aker Ocean, 15 000 tonn på Island og 37.000 tonn i Skottland (100 % basis).

SalMar opplever sterk etterspørsel etter alle våre produkter og forventer begrenset global tilbudsvekst i 2024.

- Vi ser betydelig potensial for fortsatt forbedring og vekst i alle deler av vår virksomhet fremover. Til tross for uavklarte regulatoriske forhold er vi trygge på at vi vil kunne øke produksjonen og vokse videre med vår nåværende operasjonelle struktur. Vår volumambisjon som vi presenterte på kapitalmarkedsdagen i september i fjor (362 000 tonn) ligger fast, til tross for utfordringer med perlesnormaneter på slutten av 2023. Vi skal fortsette å levere sunn og bærekraftig laks til verden, sier Arntsen.